print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hospice Huizen

Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase van de gasten en hun naasten.
Info Sinds 1 september 2018

Dit willen we oplossen

Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven: de palliatieve zorg is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het leven tijdens de laatste levensfase van de gasten en het bevorderen van het persoonlijk welbevinden van de gasten.

Dit is waar we trots op zijn

Januari 2018 heeft Hospice Huizen de eerste gasten kunnen verwelkomen. In het hospice worden mensen, een veilige en warme plaats geboden die past bij de persoonlijke wens en behoefte. Iedereen is welkom in het hospice, ongeacht de levensovertuiging.

Dit willen we bereiken
Hospice Huizen kan alleen bestaan bij voldoende draagvlak en bekendheid in de Huizer gemeenschap en in die van de omliggende gemeentes. Hospice Huizen beschrijft in zijn PR‐plan hoe het hospice zijn naamsbekendheid wil creëren bij de inwoners van Huizen en omliggende gemeentes.
Dit gaven we uit in 2017 € 86.865
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Hospice Huizen is een plek van barmhartigheid waar de gasten en hun naasten op een liefdevolle, waardige en bewogen wijze worden bijgestaan.
 2. Het probeert de sfeer/cultuur van ‘thuis’ te benaderen en wil zorg van hoge kwaliteit bieden.
 3. Vrijwilligers vormen de spil van het hospice waarbij professionals alle noodzakelijke medische, psychosociale en pastorale zorg verrichten.
 4. Stichting Vrienden van Hospice Huizen zal actief zijn in fondswerving en het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor het hospice.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 80.142
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 171.246
 • Particulieren 59%
 • Bedrijven 3%
 • Organisaties zonder winststreven 35%
 • Subsidies 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 83.014
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 50
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl