Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Hospice Huizen

Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase van de gasten en hun naasten.

Dit willen we oplossen

Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven: de palliatieve zorg is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het leven tijdens de laatste levensfase van de gasten en het bevorderen van het persoonlijk welbevinden van de gasten.

Dit is waar we trots op zijn

In Hospice Huizen worden mensen, een veilige en warme plaats geboden die past bij de persoonlijke wens en behoefte. Iedereen is welkom in het hospice, ongeacht de levensovertuiging.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
90
Sector Welzijn
Doelgroepen
Chronisch zieken
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2018

Dit willen we bereiken

Hospice Huizen kan alleen bestaan bij voldoende draagvlak en bekendheid in de Huizer gemeenschap en in die van de omliggende gemeentes. Hospice Huizen beschrijft in zijn PR‐plan hoe het hospice zijn naamsbekendheid wil creëren bij de inwoners van Huizen en omliggende gemeentes.

Dit gaven we uit in 2021

€ 202.271

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
16%

Zo bereiken we ons doel

1. Hospice Huizen is een plek van barmhartigheid waar de gasten en hun naasten op een liefdevolle, waardige en bewogen wijze worden bijgestaan.
2. Het probeert de sfeer/cultuur van ‘thuis’ te benaderen en wil zorg van hoge kwaliteit bieden.
3. Vrijwilligers vormen de spil van het hospice waarbij professionals alle noodzakelijke medische, psychosociale en pastorale zorg verrichten.
4. Stichting Vrienden van Hospice Huizen zal actief zijn in fondswerving en het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor het hospice.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 170.428

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten zijn gebaseerd op bijdragen van plaatselijke kerken, giften van particulieren, bijdragen van gasten en subsidie palliatieve zorg van het Ministerie van VWS.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 335.019

Subsidies
52%
Verkopen en overig
30%
Organisaties zonder winststreven
10%
Particulieren
6%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 379.586

Overige reserves
100%