Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


HospitaalBroeders

Wij geloven in een mooiere toekomst voor de meest kwetsbaren door goede gezondheidszorg en educatie.

Dit willen we oplossen

In Afrika worden mensen gemarginaliseerd vanwege een beperking of vanwege hun ouderdom. Zo hebben kinderen en ouderen vaak geen toegang tot gezondheidszorg of educatie. HospitaalBroeders helpt hen.

Dit is waar we trots op zijn

We staan dagelijks in contact met onze mensen in Afrika, waardoor we direct actie kunnen ondernemen. Zo konden we snel een noodkliniek opzetten voor de bevolking die lijdt onder de gevolgen van de burgeroorlog in Kameroen.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juni 2020

Dit willen we bereiken

Het geven van de beste medische zorg aan de meest kwetsbare groepen in Afrika. Bv via onze Outreach teams die patiënten bezoeken op locatie. Daarnaast geven we studiebeurzen en scholing aan studenten. Zo helpen we actief mee het gezondheidssysteem in Afrika te verbeteren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 953.381

Maatschappelijk doel
69%
Werving
23%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Via het geven van goede zorg in 19 eigen ziekenhuizen en klinieken. Vijf hiervan zijn gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg.
2. Via Outreach activiteiten vanuit onze ziekenhuizen: onze gespecialiseerde teams van artsen en verpleegkundigen gaan we naar patiënten toe.
3. Door het opleiden van zorgprofessionals op onze Nursing School en College for Mental Health. En beroepsopleidingen voor kansarme jongeren.
4. Door ons te richten op directe hulp aan kwetsbare groepen zoals ouderen en straatkinderen in Malawi.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 661.722

(Directe) dienst- en hulpverlening
85%
Voorlichting en bewustwording
15%

Zo komen wij aan ons geld

Particuliere donateurs, bedrijfssponsoring, institutionele fondsen en organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 909.090

Particulieren
89%
Organisaties zonder winststreven
11%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 102.252

Continuïteitsreserve
100%