Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Huidfonds

Het Huidfonds zet zich vol passie in om huidaandoeningen te verminderen en het leven met een huidaandoening te verbeteren.

Dit willen we oplossen

Nederland heeft 1,2 miljoen mensen een chronische huidaandoening. Je huid heeft grote impact op hoe je je voelt en hoe je wordt gezien. Veel mensen lijden onder hun huidaandoening. Daarom zetten wij in op preventie, onderzoek, zorg en kwaliteit van leven.

Dit is waar we trots op zijn

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort. Aan 2 van de 3 soorten kan je overlijden. Met mooie initiatieven als de Zonnetjesweek (RIVM-erkende interventie) en de Nationale Huidkankercampagne streven we ernaar om kinderen van nu te beschermen tegen huidkanker later.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

(1) Huidaandoeningen voorkomen (2) Het bestrijden van huidaandoeningen (3) Verbeteren van de zorg aan mensen met een huidaandoening (4) Vergroten acceptatie van de huid die ‘anders’ is.

Dit gaven we uit in 2021

€ 12.857

Beheer en administratie
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Met de steun van donateurs en bedrijfsleven ontwikkelen we preventie-campagnes en zetten we projecten op.
2. Het Huidfonds werkt samen met een breed scala van relevante organisaties, van patiëntenvereniging tot inhoudelijke experts.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

Donateurs, nalatenschappen, en sponsoring van bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 70.134

Particulieren
51%
Bedrijven
42%
Loterijen
7%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 98.197

Continuïteitsreserve
100%