print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

HOE (Hulp Oost-Europa)

Bestrijding van armoede en sociale ongelijkheid van kwetsbare groepen in Oost-Europa.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

De armoede en sociale ongelijkheid van kwetsbare groepen in (voormalig) Oost-Europa. Hierbij ligt onze focus op ouderen, gehandicapten, gevangenen, verslaafden, daklozen, weeskinderen en Romakinderen.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de persoonlijke betrokkenheid bij onze hulpverlening. Dankzij 45 jaar ervaring beschikken wij over een uitgebreid netwerk van persoonlijke contacten. Door onze vrijwilligers zijn wij zeer goed geïnformeerd over noodzaak én resultaat van onze hulpverlening.

Dit willen we bereiken
Betere leefomstandigheden voor ouderen en andere kwetsbare groepen, vooral in de winter. Adequate opvang en begeleiding voor gehandicapten, daklozen en verslaafden. Betere onderwijskansen voor (roma)kinderen. Ondersteunen van christelijke gemeenten bij gemeenteopbouw.
Dit gaven we uit in 2020 € 992.472
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Werving 20%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Ouderen en gezinnen ontvangen ondersteuning door middel van een winterhulpproject.
2. (Wees)kinderen worden liefdevol opgevangen in een tehuis. Daklozen en verslaafden worden geholpen om terug te keren in de maatschappij.
3. In meerdere Romakampen zijn kleinschalige scholen gerealiseerd.
4. Christelijke gemeenten worden toegerust in hun taak op diaconaal en missionair gebied.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 753.302
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 94%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
Zo komen wij aan ons geld
We sturen onze donateurs maximaal 8 keer per jaar informatie over onze campagnes. Mensen worden gestimuleerd te geven. Ook zijn er diaconieën van kerken die ons werk ondersteunen. We krijgen ook geld via vermogensfondsen. Op kleine schaal werven we via bedrijven.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.538.225
 • Verkopen en overig 38%
 • Particulieren 33%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Bedrijven 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.566.668
 • Bestemmingsfondsen 79%
 • Continuïteitsreserve 16%
 • Overige reserves 4%
 • Bestemmingsreserves 1%
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers Info 80
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in 9 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl