print PDF
CBF Erkenningspaspoort

HungerNdThirst Foundation

Verbeteren van het kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers en het bevorderen van het herstelvermogen van patiënten.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

De stichting werkt aan oplossingen voor smaakveranderingen ten gevolge van chemotherapie en kankerbehandeling, organiseert in samenwerking met ziekenhuizen en de industrie proeverijen voor kankerpatiënten en mantelzorgers. Met partners wordt wetenschappelijk onderzoek verricht

Dit is waar we trots op zijn

We zijn op meerdere dingen trots: - Samenwerking met de industrie, bijv: https://bit.ly/2ykeMvX - Factsheets voor artsen, verpleegkundigen, diëtisten en patiënt - Verrichten van wetenschappelijk onderzoek: https://bit.ly/2JZB2A2 - ATE Cookies: https://bit.ly/2M1xpqr

Alle cijfers komen uit het jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit willen we bereiken
Door smaakveranderingen aan te pakken willen we een deel van het probleem van ondervoeding onder kankerpatiënten oplossen. Dit zal leiden naar beter herstel en verbetering van de kwaliteit van leven.
Dit gaven we uit in 2017 € 21.714
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Kosten administratie en beheer 15%
Zo bereiken we ons doel
 1. Proeverijen Patiënten, mantelzorgers, een kok, oncologie verpleegkundigen, diëtisten en de industrie bespreken smaakveranderingen aan tafel.
 2. Wetenschappelijk onderzoek Is samenwerken met partners, wetenschappelijk onderzoek ondersteunen om oplossingen te vinden voor smaakproblemen
 3. Een online applicatie: één op één communicatie tussen oncologie diëtisten en patiënten. Patiënten kunnen 24 uur terecht met hun vragen.
 4. Buddy App: een online applicatie voor één op één sociale, praktische en mentale ondersteuning tussen patiënten en ervaringsdeskundigen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 18.416
 • Voorlichting en bewustwording 3%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 93%
 • Lobby en belangenbehartiging 4%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 50.642
 • Particulieren 1%
 • Bedrijven 77%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Overig 11%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 20.895
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in 5 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl