print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

ICCO Cooperation

ICCO is een wereldwijde NGO die als missie heeft om armoede en onrecht in ontwikkelingslanden te beëindigen.
Info Sinds 1 januari 2012

Dit willen we oplossen

Armoede, honger, slechte voeding en geringe economische kansen voor boeren, vrouwen en jongeren in rurale gebieden in ontwikkelingslanden.

Dit is waar we trots op zijn

ICCO heeft bijv. MANQ’A opgezet, een sociale onderneming die in Colombia en Bolivia kookscholen voor jongeren heeft geopend, waar zij worden onderwezen in gastronomie en ondernemerschap, zodat ze als kok of zelfstandig ondernemer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Dit willen we bereiken
Boeren, vrouwen en jongeren hebben toegang tot genoeg en gezond voedsel en kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Het agrarisch mkb groeit, professionaliseert en draagt met haar producten bij aan de ontwikkeling van markten en voedselzekerheid voor iedereen.
Dit gaven we uit in 2020 € 47.286.792
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Beheer en administratie 9%
 • Werving 9%
Zo bereiken we ons doel
1. ICCO biedt de landbouw- en voedselsector door onderwijs, trainingen, agrarisch technische diensten en financiële instrumenten (bv. leningen)
2. ICCO werkt aan betere toegang tot markten en leningen voor 210.000 kleine boerenbedrijven in Ethiopië, Rwanda, Senegal en Burkina Faso.
3. ICCO traint 5.000 boeren in Bangladesh in het telen van zouttolerante gewassen zodat ze hun voedselzekerheid en inkomen kunnen verbeteren.
4. Het project SMARTseeds verbetert voedselzekerheid in Indonesië door boeren uit te rusten met satellietdata.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 38.642.056
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
ICCO werft fondsen voor haar projecten bij institutionele donoren. Belangrijke donoren zijn de Nederlandse overheid, internationale fondsen van bedrijven en multilaterale instellingen. In de meeste gevallen tendert ICCO in een partnerschap met andere partijen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 44.779.579
 • Subsidies 47%
 • Organisaties zonder winststreven 31%
 • Bedrijven 14%
 • Loterijen 6%
 • Verkopen en overig 2%
 • Particulieren 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 7.848.401
 • Bestemmingsfondsen 43%
 • Overige reserves 28%
 • Bestemmingsreserves 22%
 • Continuïteitsreserve 6%
Medewerkers Info 341 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 32 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl