print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ICS

ICS laat boeren bloeien
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Miljoenen Afrikanen leven in schrijnende armoede omdat hun akker te weinig opbrengt doordat niet het volledig potentieel van de akker wordt benut. Door langdurige armoede en gebrek aan toegang tot nieuwe kennis, blijven ongezonde en beperkende gebruiken binnen een gezin bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

ICS zorgt dat 25.000 boeren toegang hebben tot goed zaaigoed en mest, waardoor de opbrengst in het eerste jaar alleen al met 79% omhoog gaat.

Dit willen we bereiken
Wij streven naar een wereld waarin alle boerengezinnen in staat zijn het heft in eigen hand te nemen. Een wereld waarin ook boeren in ontwikkelingslanden zelf zorg kunnen dragen voor een goede oogst, een leefbaar inkomen en een prettig gezinsklimaat.
Dit gaven we uit in 2017 € 1.664.981
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 11%
Zo bereiken we ons doel
 1. ICS verzorgt ouderschapstrainingen gericht op early childhood development, minder geweld tegen kinderen, en terugdringen HIV.
 2. ICS heeft een sociale onderneming die landbouw inputs verkoopt aan kleine boeren, op krediet en ondersteunt door training.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.285.143
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.556.978
 • Particulieren 37%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 27%
 • Subsidies 36%
 • Overig - 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 679.975
 • Overige reserves 32% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 68% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 4 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl