Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


ICS

ICS laat boeren bloeien

Dit willen we oplossen

Miljoenen Afrikanen leven in schrijnende armoede omdat hun akker te weinig opbrengt doordat niet het volledig potentieel van de akker wordt benut. Door langdurige armoede en gebrek aan toegang tot nieuwe kennis, blijven ongezonde en beperkende gebruiken binnen een gezin bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

ICS zorgt ervoor dat ruim 25000 boeren toegang hebben tot goed zaaigoed en mest, 21000 kinderen voeding en gezondheidszorg kregen, 25000 meisjes HIV preventie training konden volgen, 28000 ouders een ouderschapstraining kregen en scholen een veilige leeromgeving konden bieden.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

Wij streven naar een wereld waarin alle boerengezinnen in staat zijn het heft in eigen hand te nemen. Een wereld waarin ook boeren in ontwikkelingslanden zelf zorg kunnen dragen voor een goede oogst, een leefbaar inkomen en een prettig gezinsklimaat.

Dit gaven we uit in 2020

€ 391.960

Maatschappelijk doel
77%
Beheer en administratie
13%
Werving
10%

Zo bereiken we ons doel

1. ICS verzorgt ouderschapstrainingen gericht op early childhood development, minder geweld tegen kinderen, en terugdringen HIV.
2. ICS heeft een sociale onderneming die landbouw inputs verkoopt aan kleine boeren, op krediet en ondersteunt door training.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 302.832

(Directe) dienst- en hulpverlening
95%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

Subsidie, giften/donaties

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.123.964

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 627.775

Overige reserves
100%