Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


In de Rechte Straat

Deel de vreugde van het Evangelie

Dit willen we oplossen

IRS wil de vreugde van het Evangelie delen met Rooms-Katholieke medemensen die op zoek zijn naar God en die menen door eigen inzet zalig te kunnen worden. Daarnaast willen we dit ook onder protestanten bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Goed lopende projecten waarin de ontvangers getuigen dat de middelen die IRS ter beschikking heeft gesteld voor hen van blijvende waarde zijn.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Gelovigen
Actief in

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we bereiken

Dat mensen werkelijk gaan ontdekken wat de betekenis van Genade is zoals dat met de Reformatie door Luther is herontdekt.

Dit gaven we uit in 2021

€ 378.894

Maatschappelijk doel
90%
Beheer en administratie
6%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Projecten binnen Europa gericht op de rooms-katholieke naaste.
2. Kenniscentrum over het thema Rome Reformatie ontwikkelen
3. Bezinning op de kernthema's van de Reformatie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 340.211

Evangelisatie en zending
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties van particulieren, bedrijven en fondsen. Tevens ontvangen wij collectegelden van kerken (incl. diaconieƫn)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 286.713

Particulieren
88%
Bedrijven
12%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 835.944

Bestemmingsreserves
40%
ContinuĆÆteitsreserve
36%
Overige reserves
25%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?