Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea

Het geven van ontwikkelingshulp aan Ethiopië en Eritrea.

Dit willen we oplossen

De allerarmsten van Ethiopië en Eritrea een kans bieden om de armoede te ontstijgen

Dit is waar we trots op zijn

We hebben de visserij in Ethiopië van primitief naar modern gebracht

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Eritrea en Ethiopië

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Dat de allerarmsten die geen kans zien op eigen kracht aan de armoede te ontworstelen de mogelijkheid geven om dat toch te bereiken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun huisgenoten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 355.046

Maatschappelijk doel
83%
Werving
9%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Het introduceren van een moderne duurzame visserij in Ethiopië, en het verwerken van de vis
2. Verbeteren van de landbouw voor kleine boeren
3. Onderwijs aan kinderen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 293.593

(Directe) dienst- en hulpverlening
84%
Voorlichting en bewustwording
16%

Zo komen wij aan ons geld

Heel belangrijk is de jaarlijkse kerstcollecte op Urk. Verder ontvangen wij giften van particulieren in Nederland. Ook doen wij af en toe voor een specifiek project een beroep op particuliere fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 456.758

Particulieren
86%
Verkopen en overig
5%
Organisaties zonder winststreven
4%
Bedrijven
4%
Subsidies
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 724.643

Bestemmingsreserves
45%
Overige reserves
34%
Continuïteitsreserve
21%
Bestemmingsfondsen
0%