Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea

Het geven van ontwikkelingshulp aan Ethiopië en Eritrea.

Dit willen we oplossen

De allerarmsten van Ethiopië en Eritrea een kans bieden om de armoede te ontstijgen.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben de visserij in Ethiopië van primitief naar modern gebracht.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Eritrea en Ethiopië

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Dat de allerarmsten die geen kans zien op eigen kracht aan de armoede te ontworstelen de mogelijkheid geven om dat toch te bereiken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun huisgenoten.

Dit gaven we uit in 2020

€ 468.962

Maatschappelijk doel
91%
Werving
6%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Het introduceren van een moderne duurzame visserij in Ethiopië, en het verwerken van de vis
2. Verbeteren van de landbouw voor kleine boeren
3. Onderwijs aan kinderen

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 424.589

(Directe) dienst- en hulpverlening
92%
Voorlichting en bewustwording
8%

Zo komen wij aan ons geld

Heel belangrijk is de jaarlijkse kerstcollecte op Urk. Verder ontvangen wij giften van particulieren in Nederland. Ook doen wij af en toe voor een specifiek project een beroep op particuliere fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 470.216

Verkopen en overig
48%
Particulieren
43%
Bedrijven
4%
Subsidies
3%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 624.601

Bestemmingsreserves
56%
Continuïteitsreserve
24%
Overige reserves
15%
Bestemmingsfondsen
4%