Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Interserve Nederland

To see lives and communities transformed through encounter with Jesus Christ.

Dit willen we oplossen

Ruim twee derde van de wereldbevolking woont in Azië en de Arabische wereld. De meeste van deze meer dan 5 miljard mensen hebben nog nooit het evangelie gehoord of een christen ontmoet. Er heerst bovendien grote armoede. Er zijn weinig kerken. Daarom werkt Interserve juist daar.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er Arabieren en Aziaten zijn die Jezus Christus gaan volgen in hun leven omdat ze met onze zendelingen hebben samengewerkt waardoor er ook onrecht of armoede wordt bestreden.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Door Christen-professionals uit te zenden naar Azië en Arabische Wereld, kunnen ze op een holisitische manier meewerken in hun beroep aan armoedebestrijding, onrecht én een getuigen zijn van het unieke verlossingswerk van Jezus die ellende/schuld vervangt door echte liefde.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.402.622

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
5%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Uitzenden van Christen-professionals naar Azië en Arabische Wereld die hun beroep uitoefenen en samen werken met hun lokale collega's.
2. Bewustwording creëren en voorlichting geven bij kerken en christenen over Jezus' opdracht om onder alle volken discipelen van Jezus te maken
3. Het voorbereiden en toerusten van onze zendelingen, zodat ze optimaal floreren in hun werk en wonen in Azië.
4. Zending onder migranten uit Azië die in Nederland wonen, stimuleren en promoten onder Nederlandse kerken.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.272.959

Evangelisatie en zending
90%
Voorlichting en bewustwording
10%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving onder kerken, particulieren, bedrijven en fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.464.584

Particulieren
71%
Organisaties zonder winststreven
24%
Bedrijven
5%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.977.807

Bestemmingsfondsen
58%
Overige reserves
30%
Continuïteitsreserve
12%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?