print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Jambo Hakuna Matata

Ontleend aan de universele rechten v/h kind (Unesco) wil JHM zich inzetten om de woon- onderwijs- en zorgsituatie ter plekke te verbeteren.
Info Sinds 1 februari 2017

Dit willen we oplossen

Toegankelijkheid tot wonen, zorg en onderwijs is in het werkgebied van onze stichting voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Toegang hiertoe is van wezenlijk belang om te komen tot ontwikkeling op langere termijn. Daar zijn de doelen van Stichting JHM op gericht.

Dit is waar we trots op zijn

JHM is een kortelijns-organisatie welke graag gebruik maakt van lokale/persoonlijke contacten. Zowel in het thuisland als in het werkgebied leidt deze aanpak tot voldoende generering van financiële middelen en man/vrouw kracht om vorm en inhoud te geven aan de gestelde doelen.

Dit willen we bereiken
Voor kinderen die aan de zorg van JHM worden/zijn toevertrouwd wordt ernaar gestreefd dat zij kunnen wonen, naar school kunnen gaan en als dat nodig is naar een dokter of ziekenhuis kunnen gaan. In de visie van JHM staan deze zaken centraal: Wonen - Onderwijs - Zorg.
Dit gaven we uit in 2018 € 21.512
 • Maatschappelijk doel 100%
 • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
 1. Realiseren van woonruimte. Voorbeeld: Jambo Rescue Home. In dit huis wordt all inclusive de opvang van 35 (wees) kinderen gerealiseerd.
 2. Het onderhouden van contacten met PO en VO scholen teneinde elk aan JHM toevertrouwd kind naar school te kunnen laten gaan (+financiering).
 3. Materieel en immaterieel ondersteunen van lokale zorginstellingen waardoor de toegankelijkheid hiervan voor JHM kinderen wordt vergroot.
 4. Bouw en inrichting rolstoel- en timmerwerkplaats. Deze voorziening biedt werkgelegenheid en draagt bij aan verbetering van lokale zorg.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 21.492
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Vaste donaties van particulieren. Donaties van overheidsinstanties en bedrijven. Donaties van collega-stichtingen.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 30.163
 • Particulieren 75%
 • Organisaties zonder winststreven 16%
 • Bedrijven 4%
 • Subsidies 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 36.203
 • Overige reserves 100%
De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2018
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Kenia

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl