Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Jambo Hakuna Matata

Ontleend aan de universele rechten v/h kind (Unesco) wil JHM zich inzetten om de woon- onderwijs- en zorgsituatie ter plekke te verbeteren.

Dit willen we oplossen

Toegankelijkheid tot wonen, zorg en onderwijs is in het werkgebied van onze stichting voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Toegang hiertoe is van wezenlijk belang om te komen tot ontwikkeling op langere termijn. Daar zijn de doelen van Stichting JHM op gericht.

Dit is waar we trots op zijn

JHM is een kortelijns-organisatie welke graag gebruik maakt van lokale/persoonlijke contacten. Zowel in het thuisland als in het werkgebied leidt deze aanpak tot voldoende generering van financiële middelen en man/vrouw kracht om vorm en inhoud te geven aan de gestelde doelen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Kenia

Sinds 1 februari 2017

Dit willen we bereiken

Voor kinderen die aan de zorg van JHM worden/zijn toevertrouwd wordt ernaar gestreefd dat zij kunnen wonen, naar school kunnen gaan en als dat nodig is naar een dokter of ziekenhuis kunnen gaan. In de visie van JHM staan deze zaken centraal: Wonen - Onderwijs - Zorg.

Dit gaven we uit in 2021

€ 34.654

Maatschappelijk doel
99%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Realiseren van woonruimte. Voorbeeld: Jambo Rescue Home. In 2014 werd een all inclusive de opvang van 40 (wees) kinderen gerealiseerd.
2. Het onderhouden van contacten met PO en VO scholen teneinde elk aan JHM toevertrouwd kind naar school te kunnen laten gaan (+financiering).
3. Materieel en immaterieel ondersteunen van lokale zorginstellingen waardoor de toegankelijkheid hiervan voor JHM kinderen wordt vergroot.
4. Bouw en inrichting rolstoel- en timmerwerkplaats. Deze voorziening biedt werkgelegenheid en draagt bij aan verbetering van lokale zorg.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 34.381

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Vaste donaties van particulieren. Donaties van overheidsinstanties en bedrijven. Donaties van collega-stichtingen. Privé donaties van bestuursleden en vrijwilligers van JHM

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 33.729

Organisaties zonder winststreven
55%
Particulieren
38%
Subsidies
3%
Bedrijven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 31.093

Overige reserves
100%