Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten

Dit willen we oplossen

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in armoede. We werken daarom direct samen met scholen, waarbij het kind centraal staat.

Dit is waar we trots op zijn

Inmiddels werken we samen met ruim 440 basisscholen. Dankzij de middelen en de steun van het Jeugdeducatiefonds kunnen zij de ontwikkelkansen van hun kinderen vergroten en (im)materiële zaken aanschaffen die bevorderlijk zijn voor het leervermogen en welzijn van de kinderen.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
6
Sector Welzijn
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2022

Dit willen we bereiken

Samenwerken met de 1800 basisscholen waar het grootste deel van de leerlingen opgroeit in armoede. En het patroon van (generatie) armoede doorbreken door de systematische aanpak van kinderarmoede te verbeteren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.966.347

Maatschappelijk doel
93%
Werving
5%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Door middel van directe samenwerking en financiële ondersteuning stellen we scholen in staat om kinderen te bieden wat ze nodig hebben.
2. We werken samen met andere maatschappelijke organisaties om de systematische aanpak van kinderarmoede te versterken en impact te vergroten.
3. We delen onze bevindingen en aanbevelingen met gemeenten en overheden, waarbij we streven naar verbetering van huidig beleid.
4. We bieden extra natura aanbod aan de scholen, zoals leesboeken en gratis museumbezoeken, zodat de wereld van deze kinderen vergroot wordt.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.755.269

Educatie, opleidingen en cursussen
100%

Zo komen wij aan ons geld

We worden ondersteund door donaties van particulieren, bedrijven, (vermogens)fondsen, loterijen en overheidssubsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.762.620

Organisaties zonder winststreven
64%
Subsidies
28%
Bedrijven
5%
Particulieren
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 557.025

Bestemmingsfondsen
54%
Continuïteitsreserve
28%
Bestemmingsreserves
18%