print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het scheppen van mogelijkheden voor kinderen van financieel niet-draagkrachtige ouders om deel te nemen aan sportactiviteiten en/of cultuur.
Info Sinds 1 januari 2011

Dit willen we oplossen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt alle kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is de kans om structureel te sporten en/of aan cultuur te doen. We betalen de contributie en/of het lesgeld en de benodigde attributen.

Dit is waar we trots op zijn

Actief in de haarvaten van de samenleving. Dicht bij huis vinden we de kinderen via intermediairs (professional). Maken gebruik van bestaande lokale sterke sport en cultuur aanbieders. Werken met gemeenten samen bij hun opgave om armoede onder kinderen te bestrijden.

Dit willen we bereiken
Onze visie is een Nederlandse samenleving waarin kind/jongere de kans krijgt zich fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel te ontwikkelen, ongeacht de financiële situatie thuis. Deelname aan sport/cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het kind en gezin.
Dit gaven we uit in 2020 € 22.854.386
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Beheer en administratie 10%
 • Werving 6%
Zo bereiken we ons doel
1. Intermediairs werven, behouden en faciliteren om meer kinderen te laten deelnemen aan sportactiviteiten en/of (actieve) kunstbeoefening.
2. Landelijke dekking realiseren door met de niet aangesloten gemeenten kansen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan.
3. Met de samenwerkende partners SZW, de VNG, Leergeld, Jarig Jop, kinderhulp en Sam& meer voorzieningen voor kinderen realiseren in gemeenten.
4. Financiële continuïteit door publiek en private financiering om de continuïteit te kunnen bieden en de organisatie minder kwetsbaar te maken
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 19.223.379
 • Recreatie, sport en wensvervulling 100%
Zo komen wij aan ons geld
Jeugdfonds Sport & Cultuur is een publiek privaat gefinancierd fonds. Dit zijn wij vanuit de overtuiging dat armoede en de gevolgen ervan betrokkenheid vraagt van de gehele samenleving: overheid, burgers en bedrijfsleven.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 23.383.264
 • Subsidies 89%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
 • Loterijen 2%
 • Bedrijven 1%
 • Verkopen en overig 1%
 • Particulieren 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 8.596.861
 • Bestemmingsreserves 48%
 • Bestemmingsfondsen 36%
 • Continuïteitsreserve 17%
 • Overige reserves - 0%
Medewerkers Info 26 fte
Vrijwilligers Info 10.000
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl