Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Kind en Brandwond

Behandeling en nazorg voor kinderen met brandwonden die niet in het reguliere medische circuit wordt gegeven

Dit willen we oplossen

Stichting Kind en Brandwond wil bijdragen aan een optimale zorg voor kind en ouders tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis. We zien dit aanvullend op de reguliere zorg in de brandwondencentra. Het ontmoeten en leren kennen van lotgenoten (voor zowel ouders als kinderen)

Dit is waar we trots op zijn

Bij al onze projecten is het faciliteren van lotgenoten contact een centraal punt. We houden met het organiseren en invullen van de activiteiten rekening met het samen dingen doen en/of samen over dingen spreken.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juni 2010

Dit willen we bereiken

Bij al onze projecten is het faciliteren van lotgenoten contact een centraal punt. We houden met het organiseren en invullen van de activiteiten rekening met het samen dingen doen en/of samen over dingen spreken. De precieze invulling is onder andere afhankelijk van leeftijd van

Dit gaven we uit in 2021

€ 80.261

Maatschappelijk doel
85%
Beheer en administratie
11%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. 1. Ondersteuning van de brandwondencentra welke in de gelegenheid worden gesteld een bedrag vrij te besteden voor aanschaf van speelgoed.
2. 2. De vakantieweken ; De kinderweek voor de leeftijd 8 tot 11 jaar De tienerweek 11 tot 14 jaar De jongerenweek voor 14 tot 18 jaar
3. 3. Brandwondendag;
4. 4. Familieweekenden

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 68.081

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donateurs; Eenmalige giften; Nalatenschappen, Fondsenwerving i.s.m NBS; eigen bijdragen deelnemers vakantieweken; Baten uit beleggingen en (spaar)rekeningen; Lotenopbrengst Vriendenloterij..

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 29.427

Particulieren
84%
Loterijen
9%
Bedrijven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 395.707

Overige reserves
100%