print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Kinderdroomwens

Stichting Kinderdroomwens zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen met traumatische ervaringen.
Info Sinds 1 januari 2020

Dit willen we oplossen

Stichting Kinderdroomwens is een stichting die zich inzet voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar die een ernstig trauma hebben meegemaakt bijvoorbeeld door ziekte van zichzelf of iemand in hun gezin, verlies van gezinsleden of geweld en misbruik.

Dit is waar we trots op zijn

Met inzet van vele vrijwilligers lukt het ons om ieder jaar weer met onze activiteiten een grote groep kinderen en jongvolwassenen, alsmede hun gezinnen Onze stichting draagt er toe bij dat deze zich ondersteund voelen vanuit hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden.

Dit willen we bereiken
We willen jaarlijks zo’n 400 kinderen en jongvolwassenen met traumatische ervaringen laten deelnemen aan de door ons georganiseerde activiteiten waarmee het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van hen wordt ondersteund - al dan niet - onder begeleiding van professionals.
Dit gaven we uit in 2018 € 96.952
 • Kosten administratie en beheer 5%
 • Wervingskosten 23%
 • Maatschappelijk doel 72%
Zo bereiken we ons doel
 1. FamilieVierdaagsen worden georganiseerd voor families waarbinnen een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 2. JongerenBoostcamps worden georganiseerd voor jongvolwassenen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt.
 3. PuberBoostcamps worden georganiseerd voor pubers tussen de 12 en 16 jaar oud die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.
 4. Kanjerdagen voor families, jongeren en ouders die in contact staan met de stichting en die eerder al aan een activiteit hebben deelgenomen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 70.173
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 97.872
 • Particulieren 7%
 • Bedrijven 27%
 • Organisaties zonder winststreven 66%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 46.364
 • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 100
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl