Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Kinderdroomwens

Stichting Kinderdroomwens zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen met traumatische ervaringen.

Dit willen we oplossen

Stichting Kinderdroomwens is een stichting die zich inzet voor kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar die een ernstig trauma hebben meegemaakt bijvoorbeeld door ziekte van zichzelf of iemand in hun gezin, verlies van gezinsleden of geweld en misbruik.

Dit is waar we trots op zijn

Met inzet van vele vrijwilligers lukt het ons om ieder jaar weer met onze activiteiten een grote groep kinderen en jongvolwassenen, alsmede hun gezinnen Onze stichting draagt er toe bij dat deze zich ondersteund voelen vanuit hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2020

Dit willen we bereiken

We willen jaarlijks zo’n 400 kinderen en jongvolwassenen met traumatische ervaringen laten deelnemen aan de door ons georganiseerde activiteiten waarmee het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van hen wordt ondersteund - al dan niet - onder begeleiding van professionals.

Dit gaven we uit in 2021

€ 70.537

Maatschappelijk doel
76%
Beheer en administratie
18%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. FamilieVierdaagsen worden georganiseerd voor families waarbinnen een traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
2. JongerenBoostcamps worden georganiseerd voor jongvolwassenen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt.
3. PuberBoostcamps worden georganiseerd voor pubers tussen de 12 en 16 jaar oud die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.
4. Kanjerdagen voor families, jongeren en ouders die in contact staan met de stichting en die eerder al aan een activiteit hebben deelgenomen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 53.425

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

De inkomsten van de stichting bestaan uit sponsorgelden en bijdragen van fondsen. Sponsors kunnen individuele personen zijn, bedrijven, vermogensfondsen of andere stichtingen/verenigingen die een bijdrage leveren. Dit kan in natura of in geld.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 67.893

Bedrijven
57%
Organisaties zonder winststreven
25%
Particulieren
18%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 36.422

Bestemmingsreserves
100%