print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Kinderfonds MAMAS

Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kwetsbare kinderen in ernstige armoede.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

In Zuid-Afrika groeien 12 miljoen kinderen (60% van alle kinderen) op onder de armoedegrens. De helft van hen leeft in extreme armoede. Hun lot is verwaarlozing, honger, ziekte, schooluitval, geweld en misbruik. Het ontbreekt hen aan iemand die liefde en bescherming geeft.

Dit is waar we trots op zijn

Dagelijks geven 2.000 krachtige MAMAS hun liefde en bescherming aan 50.000 kinderen van 0-18 jaar. Dit is structurele hulp. MAMAS zijn trouw, Kinderfonds MAMAS is trouw aan hen. Dit lukt dankzij 42.000 structurele donateurs en de steun van de NPL, bevriende fondsen en bedrijven.

Dit willen we bereiken
Sterke lokale vrouwen nemen de meest kwetsbare kinderen onder hun vleugels. Ze zorgen voor voedsel, medicijnen, schooluniformen, onvoorwaardelijke steun en liefde. Alles wat een kind nodig heeft om gezond en kansrijk groot te worden. Zo doorbreken we de cirkel van armoede.
Dit gaven we uit in 2017 € 4.234.118
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Wervingskosten 15%
 • Kosten administratie en beheer 9%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het structureel en langdurig steunen & sterker maken van krachtige vrouwen, de MAMAS. Samen vormen zij de Beweging van Hoop in Zuid-Afrika.
 2. We bieden kinderen gezonde voeding en een veilige omgeving. Dat laatste is erg belangrijk; 28% van de meisje wordt voor haar 18e verkracht.
 3. Kinderen toegang geven tot onderwijs incl. het verzorgen van schooluniformen. (Groot)ouders opvoedvaardigheden bijbrengen.
 4. Kinderen toegang geven tot medische zorg.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 3.210.952
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 78%
 • Voorlichting en bewustwording 22%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 3.612.416
 • Particulieren 86%
 • Loterijen 14%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 2.994.864
 • Continuïteitsreserve 22% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 78% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Zuid-Afrika
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl