Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Kinderhulp Bodhgaya

Een betere toekomst voor kasteloze kinderen en hun ouders, in en rondom Bodhgaya

Dit willen we oplossen

De kwaliteit van het dagelijks leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen en hun ouders in de regio Bodhgaya, in Bihar, de armste deelstaat van India,te bevorderen. De stichting maakt daarbij geen onderscheid naar ras, religie of geslacht.

Dit is waar we trots op zijn

Wij maken ons sterk voor kansarme, kasteloze kinderen, jongeren en hun ouders. In ons werk streven we naar resultaten die beklijven. Duurzaamheid, enpowerment en ownership zijn onze centrale thema's.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
3
Doelgroepen
Actief in
India

Sinds 1 juni 2010

Dit willen we bereiken

Het bieden van opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs, (vak)opleidingen en arbeid.

Dit gaven we uit in 2021

€ 19.157

Maatschappelijk doel
81%
Beheer en administratie
13%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Bouw, financiering en exploitatie van een kinderdorp met bijpassende infrasstructuur
2. Medisch centrum met regionale functie
3. English Medium School en ambachtsschool met regionale functie
4. Een studiefonds waaruit vervolgopleidingen (mbo/hbo of universitair) voor de jongeren bekostigd wordt zodat ze daarna op eigen benen staan

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 15.461

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Eenmalige en vaste donateurs, (vermogens) fondsen, eigen acties en/of acties van derden

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 24.023

Particulieren
66%
Organisaties zonder winststreven
28%
Bedrijven
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 265.305

Bestemmingsfondsen
83%
Continuïteitsreserve
17%