print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Alle kinderen in hun kracht - of, zoals kinderen het zelf zeggen: 'dat ieder kind zich sterk voelt'
Info Sinds 1 juli 2003

Dit willen we oplossen

Dat kinderen onvoldoende ontwikkelingskansen krijgen

Dit is waar we trots op zijn

Dat dit jaar 120.000 basisschoolleerlingen zich inzetten om andere kinderen te helpen. Dat we dit jaar 496.000 kinderen in binnen- en buitenland hebben geholpen.

Dit willen we bereiken
Dat kinderen een veilige omgeving hebben om in op te groeien, toegang hebben tot goede educatie en geholpen worden om traumatische ervaringen te verwerken. Onder het motto 'voor kinderen, door kinderen' brengen wij daadkracht, kennis en ervaring, geld, actie en support bijeen.
Dit gaven we uit in 2020 € 15.635.284
 • Maatschappelijk doel 88%
 • Beheer en administratie 7%
 • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Projecten steunen of initiëren in Nederland zoals: Kamer voor een kind, Warm Welkom Tas, Wereld vol Woorden en het Jeugdeducatiefonds.
2. Projecten steunen of initiëren in het buitenland. Zo zetten we in de coalitie Stop Kinderarbeid programma's op met lokale gemeenschappen.
3. Motiveren van kinderen en samen met leerkrachten, ambassadeurs en partners het immaterieel erfgoed dat de KPZ-actie is, actueel houden.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 13.745.718
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 90%
 • Voorlichting en bewustwording 10%
Zo komen wij aan ons geld
Kopers van producten via de Kinderpostzegelactie, bijdragen van Postcodeloterij en Vriendenloterij, defensief vermogensbeheer, (incidentele of structurele) giften van particulieren, bedrijven, instellingen en fondsen, subsidies van overheid.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 21.379.979
 • Verkopen en overig 41%
 • Particulieren 23%
 • Subsidies 23%
 • Loterijen 10%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 21.432.488
 • Bestemmingsreserves 67%
 • Continuïteitsreserve 26%
 • Bestemmingsfondsen 7%
Medewerkers Info 29 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen Kinderen
Actief in 9 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl