print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Kinderpostzegels

Alle kinderen in hun kracht - of, zoals kinderen het zelf zeggen: 'dat ieder kind zich sterk voelt'
Info Sinds 1 juli 2003

Dit willen we oplossen

Kinderpostzegels is er voor kinderen die buiten de boot dreigen te vallen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat ieder jaar meer dan 150.000 basisschoolleerlingen zich inzetten om andere kinderen te helpen. Dat we meer dan 400.000 kinderen in binnen- en buitenland geholpen hebben in 2017.

Dit willen we bereiken
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die:
niet bij hun ouders opgroeien (programma Pleegzorg)
niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, of moeite hebben om op school mee te komen (programma Onderwijs)
hele nare dingen meemaakten (programma Traumaverwerking)
Dit gaven we uit in 2018 € 15.110.695
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Kamer voor een pleegkind (programma Pleegzorg)
 2. Project Huisje-Boompje-Beestje voor kinderen in de vrouwen- of daklozenopvang (programma Traumaverwerking)
 3. 'Her Choice' programma tegen kindhuwelijken in Burkina Faso, Ethiopië, Mali, Senegal
 4. 'Stop Kinderarbeid' campagne in Ethiopië, Mali en Senegal
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 13.986.973
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 93%
 • Voorlichting en bewustwording 7%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 14.970.324
 • Particulieren 14%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 18%
 • Subsidies 24%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 42%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 15.985.798
 • Continuïteitsreserve 39% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 51% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 10% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 27 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 9 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl