print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

KOVAMO

Helpen bij de bestrijding van diabetes type 1 en 2 door gelden beschikbaar te stellen voor onderzoek middels inzameling gebruikte kleding.
Info Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we oplossen

De toename van diabetes met name bij jongeren.

Dit is waar we trots op zijn

Ieder jaar gaan de voorzitter en de secretaris-penningmeester samen naar het Diabetes Fonds om daar een cheque te overhandigen. De stichting behoort tot de grootste donateurs van het Diabetes Fonds.

Dit willen we bereiken
Onze stichting probeert met het inzamelen van gebruikte kleding zoveel mogelijk opbrengsten te genereren om het Diabates Fonds in staat te stellen daarmee deze gelden aan te wenden voor onderzoek voor bestrijding van diabetes (type 1 en 2).
Dit gaven we uit in 2019 € 12.399
  • Maatschappelijk doel 56%
  • Beheer en administratie 27%
  • Werving 16%
Zo bereiken we ons doel
  1. Inzameling gebruikte kleding huis-aan-huis
  2. Inzameling gebruikte kleding m.b.v. containers
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 7.000
  • Overig 100%
Zo komen wij aan ons geld
Met Climpex is een overeenkomst gesloten voor het ophalen van gebruikte kleding d.m.v. huis-aan-huis en kledingcontainers. De opbrengsten uit de verkoop van de gebruikte kleding minus de gemaakte kosten maakt Climpex over aan de stichting.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 10.425
  • Particulieren 100%
  • Verkopen en overig - 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 29.313
  • Continuïteitsreserve 98%
  • Overige reserves - 2%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Gezondheid
Doelgroepen Patiënten
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl