Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


KOVAMO

Helpen bij de bestrijding van diabetes type 1 en 2 door gelden beschikbaar te stellen voor onderzoek middels inzameling gebruikte kleding.

Dit willen we oplossen

De toename van diabetes met name bij jongeren.

Dit is waar we trots op zijn

Ieder jaar gaan de voorzitter en de secretaris-penningmeester samen naar het Diabetes Fonds om daar een cheque te overhandigen. De stichting behoort tot de grootste donateurs van het Diabetes Fonds.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Patiënten
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we bereiken

Onze stichting probeert met het inzamelen van gebruikte kleding zoveel mogelijk opbrengsten te genereren om het Diabates Fonds in staat te stellen daarmee deze gelden aan te wenden voor onderzoek voor bestrijding van diabetes (type 1 en 2).

Dit gaven we uit in 2021

€ 12.374

Maatschappelijk doel
57%
Beheer en administratie
27%
Werving
17%

Zo bereiken we ons doel

1. Inzameling gebruikte kleding huis-aan-huis
2. Inzameling gebruikte kleding m.b.v. containers

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 7.000

Overig
100%

Zo komen wij aan ons geld

Met Climpex is een overeenkomst gesloten voor het ophalen van gebruikte kleding d.m.v. huis-aan-huis en kledingcontainers. De opbrengsten uit de verkoop van de gebruikte kleding minus de gemaakte kosten maakt Climpex over aan de stichting.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 10.156

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 27.748

Continuïteitsreserve
90%
Overige reserves
10%