print PDF
CBF Erkenningspaspoort

KOVAMO

Helpen bij de bestrijding van diabetes type 1 en 2 door gelden beschikbaar te stellen voor onderzoek middels inzameling gebruikte kleding.
Info Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we oplossen

De toename van diabetes met name bij jongeren.

Dit is waar we trots op zijn

Ieder jaar gaan de voorzitter en de secretaris-penningmeester samen naar het Diabetes Fonds om daar een cheque te overhandigen. De stichting behoort tot de grootste donateurs van het Diabetes Fonds.

Dit willen we bereiken
Onze stichting probeert met het inzamelen van gebruikte kleding zoveel mogelijk opbrengsten te genereren om het Diabates Fonds in staat te stellen daarmee deze gelden aan te wenden voor onderzoek voor bestrijding van diabetes (type 1 en 2).
Dit gaven we uit in 2018 € 12.088
  • Maatschappelijk doel 58%
  • Wervingskosten 14%
  • Kosten administratie en beheer 29%
Zo bereiken we ons doel
  1. Inzameling gebruikte kleding huis-aan-huis
  2. Inzameling gebruikte kleding m.b.v. containers
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 7.000
  • Overig 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 12.211
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 31.287
  • Continuïteitsreserve 96% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Overige reserves 4% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl