Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Landschap Noord-Holland

Onze missie: Samen maken we Noord-Holland mooier!

Dit willen we oplossen

Natuur en landschap staan al decennia flink onder druk. De verscheidenheid aan planten- en diersoorten holt al decennialang achteruit en de maatschappelijke opgaven en klimaatverandering leggen grote claims op het landschap.

Dit is waar we trots op zijn

Wat in 1936 begon als kleine stichting is uitgegroeid tot een breed maatschappelijk Noord-Hollands natuurnetwerk. Inmiddels beschermen we 98 kleine en grotere natuurgebieden en unieke landschappen, waar we mensen van laten genieten. Dankzij de meer dan 80 jaar kennis en ervaring

Medewerkers
82 fte
Vrijwilligers
12.000
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

Wij willen ervoor zorgen dat mens en natuur ook in de toekomst zich thuis voelen in dit veelzijdige landschap en ervan kunnen genieten. Wij geven de natuur een stem. Met passie voor het landschap en oog voor zakelijkheid zetten we ons in voor een toekomstbestendige natuur.

Dit gaven we uit in 2021

€ 10.794.000

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
13%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Natuurbeheer en -ontwikkeling in onze gebieden en daarbuiten, samen met pachters, vrijwilligers, beschermers en samenwerkingspartners.
2. Onze adviseurs van Natuurlijke Zaken helpen gemeenten, waterschappen en andere organisaties bij het realiseren van uiteenlopende projecten.
3. Vrijwilligers en vrijwilligersgroepen in de natuur ondersteunen we met gereedschap, ecologische kennis, cursussen en bijeenkomsten.
4. We zoeken op alle niveaus samenwerking, afhankelijk van het lokale, regionale of nationale belang.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.119.000

Aankoop en beheer
90%
Voorlichting en bewustwording
10%

Zo komen wij aan ons geld

Van betrokken donateurs in de vorm van particulieren en bedrijven, van vermogensfondsen, van nalatenschappen, subsidie van Provincie Noord-Holland of andere overheden en de Nationale Postcode Loterij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 11.794.000

Subsidies
46%
Particulieren
27%
Verkopen en overig
13%
Loterijen
10%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 14.669.000

Bestemmingsreserves
58%
Continuïteitsreserve
28%
Bestemmingsfondsen
14%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?