Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


LandschappenNL

Behartigen van gezamenlijk belang van 19 organisaties ter versterking van kwaliteit landschap, natuur en erfgoed en vergroten betrokkenheid.

Dit willen we oplossen

LandschappenNL draagt actief bij aan het een halt toeroepen aan de teloorgang van het Nederlands landschap.

Dit is waar we trots op zijn

LandschappenNL verbindt de provinciale landschapsorganisaties, die mede dankzij de samenwerking ruim 75.000 groene vrijwilligers faciliteren en verantwoordelijk mogen zijn voor meer dan 110.000 hectare beschermde natuur en zorg dragen voor ruim 800 monumentale gebouwen&complexen.

Medewerkers
10 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we bereiken

LandschappenNL zet zich in voor een groeiend bewustzijn van de waarde en belang van het landschap. Facilitering van de 19 provinciale landschapsorganisaties resulteert in vergrootte betrokkenheid (vrijwilligers) en bescherming (aankoop en beheer van natuur en erfgoed).

Dit gaven we uit in 2020

€ 2.366.608

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. 1. Landelijke zichtbaar zijn en vertegenwoordigen van de provinciale organisaties: politiek-bestuurlijk relatiebeheer.
2. 2. Beleidsbeïnvloeding op bovenprovinciaal, nationaal en Europees niveau.
3. 3. Landelijke fondsenwerving en accountmanagement.
4. 4. Facilitering van de onderlinge samenwerking: informatie verschaffen, organiseren kennisuitwisseling & meningsvorming, dienstverlening.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.224.501

Lobby en belangenbehartiging
48%
Innovatie
43%
Voorlichting en bewustwording
9%

Zo komen wij aan ons geld

De kosten voor de werkorganisatie worden vrijwel volledig opgebracht door de provinciale organisaties die LandschappenNL vertegenwoordigt. Namens hen is LandschappenNL ook beneficiënt van de Postcode Loterij. De bijdrage van de Loterij wordt volledig doorbetaald aan de prov orgs.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.957.400

Verkopen en overig
96%
Organisaties zonder winststreven
3%
Subsidies
1%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 4.537.674

Bestemmingsreserves
70%
Continuïteitsreserve
24%
Overige reserves
5%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?