print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

LandschappenNL

Behartigen van gezamenlijk belang van 20 organisaties ter versterking van kwaliteit landschap, natuur en erfgoed en vergroten betrokkenheid.
Info Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

LandschappenNL draagt actief bij aan het een halt toeroepen aan de teloorgang van het Nederlands landschap.

Dit is waar we trots op zijn

LandschappenNL verbindt de provinciale landschapsorganisaties, die mede dankzij de samenwerking ruim 75.000 groene vrijwilligers faciliteren en verantwoordelijk mogen zijn voor meer dan 110.000 hectare beschermde natuur en zorg dragen voor ruim 800 monumentale gebouwen&complexen.

Dit willen we bereiken
LandschappenNL zet zich in voor een groeiend bewustzijn van de waarde en belang van het landschap. Facilitering van de 20 provinciale landschapsorganisaties resulteert in vergrootte betrokkenheid (vrijwilligers) en bescherming (aankoop en beheer van natuur en erfgoed).
Dit gaven we uit in 2020 € 2.366.608
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Beheer en administratie 6%
Zo bereiken we ons doel
1. 1. Landelijke zichtbaar zijn en vertegenwoordigen van de provinciale organisaties: politiek-bestuurlijk relatiebeheer.
2. 2. Beleidsbeïnvloeding op bovenprovinciaal, nationaal en Europees niveau.
3. 3. Landelijke fondsenwerving en accountmanagement.
4. 4. Facilitering van de onderlinge samenwerking: informatie verschaffen, organiseren kennisuitwisseling & meningsvorming, dienstverlening.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.224.501
 • Lobby en belangenbehartiging 48%
 • Innovatie 43%
 • Voorlichting en bewustwording 9%
Zo komen wij aan ons geld
De kosten voor de werkorganisatie worden vrijwel volledig opgebracht door de provinciale organisaties die LandschappenNL vertegenwoordigt. Namens hen is LandschappenNL ook beneficiënt van de Postcode Loterij. De bijdrage van de Loterij wordt volledig doorbetaald aan de prov orgs.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.957.400
 • Verkopen en overig 96%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
 • Subsidies 1%
 • Particulieren 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 4.537.674
 • Bestemmingsreserves 70%
 • Continuïteitsreserve 24%
 • Overige reserves 5%
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl