Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Samenwerken aan het cultuurlandschap van Zeeland

Dit willen we oplossen

Achteruitgang van het cultuurlandschap van Zeeland op gebied van biodiversiteit, cultuurhistorische elementen en karakteristieke landschapselementen; en beperkte toegankelijkheid en beleving van het cultuurlandschap van Zeeland.

Dit is waar we trots op zijn

Het beheer en het behoud van het cultuurlandschap van Zeeland samen met eigenaren en vrijwilligers

Medewerkers
19 fte
Vrijwilligers
2.200
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Versterking, behoud en beheer van het cultuurlandschap van Zeeland samen met de eigenaren en vrijwilligers. Verbeteren van de toegankelijkheid en beleving van het cultuurlandschap van Zeeland.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.991.241

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
12%

Zo bereiken we ons doel

1. Vergroten toegankelijkheid cultuurlandschap Zeeland door aanleg en beheer van wandelpaden
2. Stimuleren natuur- en landschapsbeheer bij particulieren, overheden en bedrijven
3. Behoud en verbeteren van de biodiversiteit van het cultuurlandschap van Zeeland
4. Behoud en verbeteren van (kleine) cultuurhistorische elementen in Zeeland

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.748.185

Aankoop en beheer
92%
Voorlichting en bewustwording
8%

Zo komen wij aan ons geld

De inkomsten van SLZ worden gefinancierd voor projecten of subsidies via: -Provincie Zeeland (57%) -Gemeenten en waterschap Zeeland (10%) -Particulieren en bedrijven (17%) -Nationale Postcode Loterij (9%) -Europa (5%) -NGO's en diverse fondsen (2%)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.141.763

Verkopen en overig
50%
Subsidies
38%
Loterijen
9%
Organisaties zonder winststreven
3%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 744.575

Continuïteitsreserve
73%
Bestemmingsreserves
27%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?