Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Learn2Gether

Oplossingen bieden voor sociaal, maatschappelijke vraagstukken

Dit willen we oplossen

Learn2Gether wil een oplossing bieden voor integratievraagstukken, uitsluiting en kansen-ongelijkheid in het onderwijs.

Dit is waar we trots op zijn

- Ontstaan van sociale netwerken tussen groepen leerlingen die er anders niet gekomen waren - Begrip over en weer tussen leerlingen - Toename van de sociale veiligheid op scholen - Ontwikkelen van een positiever zelfbeeld - Ontwikkelen van empathie

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we bereiken

Learn2Gether heeft ten doel om de sociale veiligheid en integratie voor jongeren in het algemeen en voor jonge nieuwkomers in het bijzonder, te verbeteren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.238

Beheer en administratie
55%
Maatschappelijk doel
44%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Op scholen koppelen van reguliere leerlingen aan nieuwkomers voor minimaal 6 maanden middels het zogenaamde Peer Buddy Nieuwkomer-programma

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.440

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

via donaties van fondsen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 13.333

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 28.318

Overige reserves
100%