Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Luchtvaart zonder Grenzen

Luchtvaart zonder Grenzen gebruikt haar luchtvaartspecifieke kennis en tools ter verlichting van de noden van de medemens.

Dit willen we oplossen

Gebrek aan medische zorg en onderwijs in Derde Wereldlanden, met name in moeilijk toegankelijke en/of vergeten gebieden

Dit is waar we trots op zijn

Inzet van Nederlandse piloten en kunde om humanitaire missies te vliegen en zodoende een professionele vliegoperatie in diverse Afrikaanse landen te realiseren.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
60
Doelgroepen
Actief in
Tanzania, Centraal-Afrikaanse Republiek en Congo (Democratische Republiek)

Sinds 1 juli 2011

Dit willen we bereiken

Door ontsluiting van deze gebieden door de lucht kunnen we voedsel, medische zorg en onderwijs ter plekke bezorgen, in samenwerking met andere organisaties zoals UNHCR, UNHAS, AzG, WFP en overige gelieerde ASF’s binnen Aviation sans Frontières International.

Dit gaven we uit in 2020

€ 20.752

Werving
44%
Maatschappelijk doel
30%
Beheer en administratie
27%

Zo bereiken we ons doel

1. Meer vluchten met de toestellen van ASF
2. Een betere flow van humanitairian air transports en shipments vanuit Schiphol
3. Internationale samenwerking tussen de diverse ASF-landen

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 6.124

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Bedrijvensponsoring, particuliere donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 16.966

Bedrijven
64%
Particulieren
36%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 20.954

Overige reserves
100%