Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Luchtvaart zonder Grenzen

Luchtvaart zonder Grenzen gebruikt haar luchtvaartspecifieke kennis en tools ter verlichting van de noden van de medemens.

Dit willen we oplossen

Gebrek aan medische zorg en onderwijs in Derde Wereldlanden, met name in moeilijk toegankelijke en/of vergeten gebieden

Dit is waar we trots op zijn

Inzet van Nederlandse piloten en kunde om humanitaire missies te vliegen en zodoende een professionele vliegoperatie in diverse Afrikaanse landen te realiseren.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Tanzania, Centraal-Afrikaanse Republiek en Congo (Democratische Republiek)

Sinds 1 juli 2011

Dit willen we bereiken

Door ontsluiting van deze gebieden door de lucht kunnen we voedsel, medische zorg en onderwijs ter plekke bezorgen, in samenwerking met andere organisaties zoals UNHCR, UNHAS, AzG, WFP en overige gelieerde ASF’s binnen Aviation sans Frontières International.

Dit gaven we uit in 2021

€ 23.444

Maatschappelijk doel
48%
Werving
40%
Beheer en administratie
12%

Zo bereiken we ons doel

1. Meer vluchten met de toestellen van ASF
2. Een betere flow van humanitairian air transports en shipments vanuit Schiphol
3. Internationale samenwerking tussen de diverse ASF-landen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 11.285

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Bedrijvensponsoring, particuliere donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 18.194

Bedrijven
58%
Particulieren
42%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 15.704

Overige reserves
100%