Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Marriage Week Nederland

Bevorderen duurzame partnerrelaties t.b.v. gezin, familie en samenleving in Nederland.

Dit willen we oplossen

Onze stichting beoogt alle medelanders, die in een liefdesrelatie leven en/of zich daarop voorbereiden, te stimuleren om in deze relatie te investeren, gezien de grote emotionele, culturele, maatschappelijke en demografische waarde daarvan.

Dit is waar we trots op zijn

De jaarlijkse themaweek, een maatschappelijk relevante Bijzondere Leerstoel Duurzame Relaties (Radboud Universiteit, Nijmegen) en effectieve samenwerking met (organisaties) van relatiecoaches.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Verbeteren van het vermogen van mensen, die in een liefdesrelatie leven en/of zich daarop voorbereiden, om hierin te investeren. We doen dat o.m. d.m.v. een jaarlijkse themaweek, samenwerking met relatiecoaches en een leerstoel.

Dit gaven we uit in 2021

€ 12.961

Maatschappelijk doel
83%
Werving
17%

Zo bereiken we ons doel

1. Organisatie jaarlijkse themaweek (7-14 februari) , wetenschappelijk onderzoek, events, samenwerking relatietherapeuten, sociale media.
2. Leerstoel aan Radboud Universiteit
3. Samenwerking met relatiecoaches
4. Evenementen en publiciteit, w.o. eigen website: www.loveup.nl

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 10.748

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

Giften

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 11.919

Particulieren
57%
Verkopen en overig
43%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.041

Overige reserves
100%