Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Marriage Week Nederland

Bevorderen duurzame partnerrelaties t.b.v. gezin, familie en samenleving in Nederland.

Dit willen we oplossen

Onze stichting beoogt alle medelanders, die in een liefdesrelatie leven en/of zich daarop voorbereiden, te stimuleren om in deze relatie te investeren, gezien de grote emotionele, culturele, maatschappelijke en demografische waarde daarvan.

Dit is waar we trots op zijn

De jaarlijkse themaweek, een maatschappelijk relevante Bijzondere Leerstoel Duurzame Relaties (Radboud Universiteit, Nijmegen) en effectieve samenwerking met (organisaties) van relatiecoaches.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Verbeteren van het vermogen van mensen, die in een liefdesrelatie leven en/of zich daarop voorbereiden, om hierin te investeren. We doen dat o.m. d.m.v. een jaarlijkse themaweek, samenwerking met relatiecoaches en een leerstoel.

Dit gaven we uit in 2020

€ 11.535

Maatschappelijk doel
93%
Werving
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Organisatie jaarlijkse themaweek (7-14 februari) , wetenschappelijk onderzoek, events, samenwerking relatietherapeuten, sociale media.
2. Leerstoel aan Radboud Universiteit
3. Samenwerking met relatiecoaches
4. Evenementen en publiciteit, w.o. eigen website: www.loveup.nl

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 10.685

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

Giften

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 9.468

Particulieren
87%
Verkopen en overig
13%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 3.083

Overige reserves
100%