print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

MCNV

Het faciliteren van gelijke en duurzame toegang tot diensten en middelen ter verbetering van de positie van kwetsbare groepen in ZO Azië
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

MCNV ondersteunt achtergestelde groepen die minder kansen of toegang tot middelen/diensten hebben op het gebied van gezondheid, inclusie, economische ontwikkeling en in relatie tot hun leefomgeving in Zuid-Oost Azië.

Dit is waar we trots op zijn

MCNV heeft brede kennis van lokale gezondheidssystemen en -structuren, van 'community health' en van onderzoek en training op dat gebied, heeft ruim toegang tot en een stevige samenwerking met lokale partners en (overheids)organisaties, heeft een toegewijde staf en trouwe donoren

Dit willen we bereiken
MCNV streeft naar een situatie in Zuid-Oost Azië waarin alle groepen en individuen in de samenleving gelijke kansen hebben in het realiseren van hun (maatschappelijke) potentie en op het bereiken van hun 'maximaal haalbaar welzijn'.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.183.534
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Beheer en administratie 4%
 • Werving 4%
Zo bereiken we ons doel
1. verbeteren van gezondheid van achtergestelde groepen. MCNV kijkt naar trends in gezondheidsrisico's, en start programmas o.b. hiervan.
2. Programma's ter verbetering van sociale inclusie van achtergestelde groepen en individuen (mensen met handicap, vrouwen, minderheden, armen)
3. Programma's ter verbetering van levensonderhoud en adaptatie op klimaatverandering voor achtergestelde groepen.
4. Programma's ter verbetering van zelfredzaamheid en ondernemerschap voor achtergestelde groepen.'
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.998.774
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 96%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
Zo komen wij aan ons geld
loyale particuliere donateurs in Nederland incl nalatenschappen; particuliere fondsen, institutionele donoren als EU, USAID; bedrijfsfondsen als AFAS, GSRD Foundation,
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 2.306.697
 • Subsidies 53%
 • Particulieren 31%
 • Organisaties zonder winststreven 14%
 • Bedrijven 1%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.069.007
 • Continuïteitsreserve 53%
 • Bestemmingsfondsen 32%
 • Bestemmingsreserves 15%
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers Info 9
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 9 doelgroepen
Actief in Vietnam en Laos

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl