Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


MCNV

Het faciliteren van gelijke en duurzame toegang tot diensten en middelen ter verbetering van de positie van kwetsbare groepen in ZO Azië

Dit willen we oplossen

MCNV ondersteunt achtergestelde groepen die minder kansen of toegang tot middelen/diensten hebben op het gebied van gezondheid, inclusie, economische ontwikkeling en in relatie tot hun leefomgeving in Zuid-Oost Azië.

Dit is waar we trots op zijn

MCNV heeft brede kennis van lokale gezondheidssystemen en -structuren, van 'community health' en van onderzoek en training op dat gebied, heeft ruim toegang tot en een stevige samenwerking met lokale partners en (overheids)organisaties, heeft een toegewijde staf en trouwe donoren

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
9
Doelgroepen
Actief in
Vietnam en Laos

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

MCNV streeft naar een situatie in Zuid-Oost Azië waarin alle groepen en individuen in de samenleving gelijke kansen hebben in het realiseren van hun (maatschappelijke) potentie en op het bereiken van hun 'maximaal haalbaar welzijn'.

Dit gaven we uit in 2020

€ 2.183.534

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
4%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Bijdragen aan verbeteren van gezondheids- en voedingssituatie van met name kinderen van achtergestelde groepen
2. Programma's ter verbetering van kwalitatieve zorg voor mensen met een beperking en ouderen
3. Initiatieven voor interventies in het kader van aanpassing aan de klimaatverandering
4. Programma's om kwetsbare huishoudens te blijven ondersteunen om hun levensonderhoud te verbeteren

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.998.774

(Directe) dienst- en hulpverlening
96%
Voorlichting en bewustwording
4%

Zo komen wij aan ons geld

loyale particuliere donateurs in Nederland incl nalatenschappen; particuliere fondsen, institutionele donoren als EU, USAID; bedrijfsfondsen als AFAS, GSRD Foundation,

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 2.306.697

Subsidies
53%
Particulieren
31%
Organisaties zonder winststreven
14%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.069.007

Continuïteitsreserve
53%
Bestemmingsfondsen
32%
Bestemmingsreserves
15%