print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ME/CVS Stichting Nederland

ME/CVS? U staat er niet alleen voor, de ME/CVS Stichting Nederland helpt.
Info Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we oplossen

De stichting moet d.m.v. belangenbehartiging cruciaal werk verrichten voor de brede herkenning en erkenning van de ziekte ME/CVS, en om de kwaliteit van leven op een aanvaardbaar niveau te brengen. ME/CVS-Stichting Nederland strijdt al 30 jaar voor een beter leven met ME/CVS.

Dit is waar we trots op zijn

ME/CVS Stichting Nederland ziet het behartigen van de belangen van de ME/CVS-patiënt als een van haar kerntaken. De samenwerking zoeken met andere organisaties en instanties met overeenkomstige belangen heeft geresulteerd in een voor de achterban gunstig Gezondheidsraadadvies.

Dit willen we bereiken
De behandeling/zorg voor ME/CVS moet beter en wetenschappelijk onderzoek is hoognodig, aldus de Gezondheidsraad (GR). De stichting steunt de aanbevelingen in het advies. D.m.v. de juiste lobby dringen wij aan op voortvarende uitvoering van de door de GR geadviseerde maatregelen
Dit gaven we uit in 2017 € 142.970
 • Maatschappelijk doel 62%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 25%
Zo bereiken we ons doel
 1. Er worden dit jaar gesprekken gevoerd op directieniveau met Ministerie van VWS, beroepsverenigingen en wetenschapsgroepen.
 2. Mensen met ME/CVS hebben wij uitvoerig geïnformeerd over de GR aanbevelingen, zie o.a. http://mecvs.nl/gezondheidsraad-advies/
 3. Mogelijkheden voor onderzoeksgelden worden onderzocht en gesprekken met betrokkenen gevoerd.
 4. D.m.v. onze persberichten is de interesse van de media gewekt en krijgt de ziekte ME/CVS veel meer aandacht.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 88.185
 • Voorlichting en bewustwording 35%
 • Lobby en belangenbehartiging 65%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 137.620
 • Particulieren 56%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Subsidies 33%
 • Overig 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 56.843
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 62
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl