Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Méér Muziek in de Klas

Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en in het Caribisch gebied

Dit willen we oplossen

We willen alle drempels wegnemen zodat ieder kind in Nederland en het Caribisch gebied gelijke kansen heeft op structureel muziekonderwijs

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de lange termijn samenwerking van 12 jaar die alle pabo's en conservatoria zijn aangegaan. De ruim 650.000 kinderen die wij inmiddels bereikt hebben en de vele regionale samenwerkingsverbanden door het hele land.

Medewerkers
12 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Caribisch deel van het Koninkrijk, Aruba en Nederland

Sinds 1 mei 2021

Dit willen we bereiken

We willen dat alle basisschoolkinderen in Nederland en het caribisch gebied structureel muziekonderwijs krijgen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.442.605

Maatschappelijk doel
83%
Beheer en administratie
15%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Met duurzame en stevige regionale samenwerkingsverbanden streven we naar landelijke dekking.
2. Bewust maken van het belang van muziekonderwijs door middel van wetenschappelijke onderbouwing en het beleven van de waarde van muziek.
3. De komende 12 jaar werken we samen met de pabo's en conservatoria voor gemotiveerde en vaardige leerkrachten van de toekomst.
4. We spelen proactief in op ontwikkelingen die gaande zijn in het onderwijs om te kunnen blijven aansluiten bij de praktijk.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.852.453

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

De stichting wordt gesteund door o.a. het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VandenEnde Foundation, het Fonds voor Cultuurparticipatie, VSBfonds, BankGiro Loterij, het bedrijfsleven en diverse particuliere gevers.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.816.673

Organisaties zonder winststreven
56%
Loterijen
18%
Particulieren
12%
Subsidies
11%
Verkopen en overig
3%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 327.070

Overige reserves
69%
Continuïteitsreserve
31%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?