Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking

Melania zet zich in voor het verbeteren van de economische positie en voor gendergelijkheid van (kans-)arme vrouwen in ontwikkelingslanden.

Dit willen we oplossen

Armoe, ongelijkheid en afhankelijkheid onder vrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Dit is waar we trots op zijn

Veerkracht en 'sisterhood'. Deze eigenschap en de verbondenheid tussen vrouwen wereldwijd kan helpen ondernemingen te starten en het heft in eigen hand te nemen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
30
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 maart 2022

Dit willen we bereiken

Duurzame Ontwikkelingsdoelen [Sustainable Development Goals | SDG’s] 5: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en empowerment voor vrouwen en meisjes, 1: het uitbannen van armoede, en 8: werkgelegenheid voor iedereen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 153.420

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
5%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Selecteren en begeleiden van ondernemersplannen van vrouwengroepen Fondswerving en sponsoractiviteiten t.b.v. de startsubsidies.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 144.436

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Sponsoracties, individuele donateurs, nalatenschappen, vrouwengroepen en vermogensfondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 298.396

Organisaties zonder winststreven
75%
Particulieren
21%
Verkopen en overig
3%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 370.630

Overige reserves
38%
Continuïteitsreserve
34%
Bestemmingsfondsen
28%