Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking

Melania zet zich in voor het verbeteren van de economische positie en voor gendergelijkheid van (kans-)arme vrouwen in ontwikkelingslanden.

Dit willen we oplossen

Armoe, ongelijkheid en afhankelijkheid onder vrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Dit is waar we trots op zijn

Veerkracht en 'sisterhood'. Deze eigenschap en de verbondenheid tussen vrouwen wereldwijd kan helpen ondernemingen te starten en het heft in eigen hand te nemen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
33
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 maart 2022

Dit willen we bereiken

Duurzame Ontwikkelingsdoelen [Sustainable Development Goals | SDG’s] 5: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en empowerment voor vrouwen en meisjes, 1: het uitbannen van armoede, en 8: werkgelegenheid voor iedereen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 120.780

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
7%
Werving
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Selecteren en begeleiden van ondernemersplannen van vrouwengroepen Fondswerving en sponsoractiviteiten t.b.v. de startsubsidies.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 103.404

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Sponsoracties, individuele donateurs, nalatenschappen, vrouwengroepen en vermogensfondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 83.789

Organisaties zonder winststreven
50%
Particulieren
48%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 236.912

Continuïteitsreserve
53%
Overige reserves
41%
Bestemmingsreserves
6%