Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking

Melania zet zich in voor het verbeteren van de economische positie en voor gendergelijkheid van (kans-)arme vrouwen in ontwikkelingslanden.

Dit willen we oplossen

komt

Dit is waar we trots op zijn

komt

Medewerkers
0
Vrijwilligers
33
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 maart 2022

Dit willen we bereiken

komt

Dit gaven we uit in 2020

€ 120.780

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
7%
Werving
7%

Zo bereiken we ons doel

1. komt

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 103.404

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We zijn voor de financiering van de projecten afhankelijk van individuele donateurs, nalatenschappen, vrouwengroepen soms gelieerd aan de katholieke kerk, vermogensfondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 83.789

Organisaties zonder winststreven
50%
Particulieren
48%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 236.912

Continuïteitsreserve
53%
Overige reserves
41%
Bestemmingsreserves
6%