print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Mensen met een Missie

Samen bouwen wij aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord.
Info Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Mensen met een Missie wil onrecht en uitsluiting tegengaan. Onrecht en uitsluiting als gevolg van ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, spanningen langs religieuze lijnen, gebrek aan vaardigheden om middels dialoog problemen op te lossen en als gevolg van oorlogstrauma's.

Dit is waar we trots op zijn

Ons wereldwijde netwerk van mensen met een missie. Met deze moedige mensen van verschillende religies, levensovertuigingen en culturen werken wij samen aan vrede en verzoening. Juist op de vergeten plekken van de wereld. Zodat iedereen wordt gezien en gehoord.

Dit willen we bereiken
Vrede hangt af van relaties tussen mensen. Door vooroordelen, wantrouwen en tegengestelde belangen bespreekbaar te maken, groeit vertrouwen en begrip tussen mensen. Op deze manier gaan wij uitsluiting tegen en versterken wij de positie van minderheden en gemarginaliseerden.
Dit gaven we uit in 2017 € 6.992.389
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. door het versterken van de positie van vrouwen
 2. door het versterken van interreligieuze relaties
 3. door het trainen van vrouwen en mannen binnen gemeenschappen, zodat zij kunnen bemiddelen bij conflicten
 4. door traumaverwerking door mensen en gemeenschappen in conflictgebieden
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 5.791.640
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 88%
 • Voorlichting en bewustwording 8%
 • Overig 3%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 6.157.413
 • Particulieren 15%
 • Organisaties zonder winststreven 51%
 • Subsidies 32%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 9.939.038
 • Continuïteitsreserve 58% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 16% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 26% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 16 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 13 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl