print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Mensen met een Missie

Samen bouwen wij aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord.
Info Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Verander de overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Wij starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt waar mensen in gesprek gaan.

Dit is waar we trots op zijn

Ons wereldwijde netwerk van mensen met een missie. Met deze moedige mensen van verschillende religies, levensovertuigingen en culturen werken wij samen aan vrede en verzoening. Juist op de vergeten plekken van de wereld. Zodat iedereen wordt gezien en gehoord.

Dit willen we bereiken
Vrede hangt af van relaties tussen mensen. Door vooroordelen, wantrouwen en tegengestelde belangen bespreekbaar te maken, groeit vertrouwen en begrip tussen mensen. Op deze manier gaan wij uitsluiting tegen en versterken wij de positie van minderheden en gemarginaliseerden.
Dit gaven we uit in 2020 € 6.507.755
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Werving 13%
 • Beheer en administratie 4%
Zo bereiken we ons doel
1. door het versterken van de positie van vrouwen
2. door het versterken van interreligieuze relaties
3. door het trainen van vrouwen en mannen binnen gemeenschappen, zodat zij kunnen bemiddelen bij conflicten
4. door traumaverwerking door mensen en gemeenschappen in conflictgebieden
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 5.382.776
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 91%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
 • Overig 3%
Zo komen wij aan ons geld
Mensen met een Missie heeft drie belangrijke inkomensbronnen: baten van particulieren, baten van overheidssubsidies en baten van andere organisaties zonder winststreven.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 5.313.256
 • Organisaties zonder winststreven 48%
 • Subsidies 39%
 • Particulieren 13%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 8.011.733
 • Bestemmingsreserves 45%
 • Bestemmingsfondsen 28%
 • Continuïteitsreserve 27%
Medewerkers Info 22 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 14 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl