Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Mensen met een Missie

Samen bouwen wij aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord.

Dit willen we oplossen

Verander de overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Wij starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt waar mensen in gesprek gaan.

Dit is waar we trots op zijn

Ons wereldwijde netwerk van mensen met een missie. Met deze moedige mensen van verschillende religies, levensovertuigingen en culturen werken wij samen aan vrede en verzoening. Juist op de vergeten plekken van de wereld. Zodat iedereen wordt gezien en gehoord.

Medewerkers
22 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Vrede hangt af van relaties tussen mensen. Door vooroordelen, wantrouwen en tegengestelde belangen bespreekbaar te maken, groeit vertrouwen en begrip tussen mensen. Op deze manier gaan wij uitsluiting tegen en versterken wij de positie van minderheden en gemarginaliseerden.

Dit gaven we uit in 2020

€ 6.507.755

Maatschappelijk doel
83%
Werving
13%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. door het versterken van de positie van vrouwen
2. door het versterken van interreligieuze relaties
3. door het trainen van vrouwen en mannen binnen gemeenschappen, zodat zij kunnen bemiddelen bij conflicten
4. door traumaverwerking door mensen en gemeenschappen in conflictgebieden

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.382.776

(Directe) dienst- en hulpverlening
91%
Voorlichting en bewustwording
6%
Overig
3%

Zo komen wij aan ons geld

Mensen met een Missie heeft drie belangrijke inkomensbronnen: baten van particulieren, baten van overheidssubsidies en baten van andere organisaties zonder winststreven.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 5.313.256

Organisaties zonder winststreven
48%
Subsidies
39%
Particulieren
13%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 8.011.733

Bestemmingsreserves
45%
Bestemmingsfondsen
28%
Continuïteitsreserve
27%