Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Mensen met een Missie

Onze missie is een wereld waarin mensen liefdevol, met nieuwsgierigheid en begrip voor elkaar, samenleven.

Dit willen we oplossen

Verander de overtuigingen die leiden tot haat en geweld. Zodat niemand onderdrukt, uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Wij starten de dialoog over gelijkwaardigheid. Omdat geweld stopt waar mensen in gesprek gaan.

Dit is waar we trots op zijn

Ons wereldwijde netwerk van mensen met een missie. Met deze moedige mensen van verschillende religies, levensovertuigingen en culturen werken wij samen aan vrede en verzoening. Juist op de vergeten plekken van de wereld. Zodat iedereen wordt gezien en gehoord.

Medewerkers
29 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Vrede hangt af van relaties tussen mensen. Door vooroordelen, wantrouwen en tegengestelde belangen bespreekbaar te maken, groeit vertrouwen en begrip tussen mensen. Op deze manier gaan wij uitsluiting tegen en versterken wij de positie van minderheden en gemarginaliseerden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 17.903.182

Maatschappelijk doel
94%
Werving
5%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. door het versterken van de positie van vrouwen
2. door het versterken van interreligieuze relaties
3. door het trainen van vrouwen en mannen binnen gemeenschappen, zodat zij kunnen bemiddelen bij conflicten
4. door traumaverwerking door mensen en gemeenschappen in conflictgebieden

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 16.747.335

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Voorlichting en bewustwording
2%
Overig
1%

Zo komen wij aan ons geld

Mensen met een Missie heeft drie belangrijke inkomensbronnen: baten van particulieren, baten van overheidssubsidies en baten van andere organisaties zonder winststreven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 16.476.433

Subsidies
82%
Organisaties zonder winststreven
15%
Particulieren
3%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 6.803.327

Bestemmingsreserves
41%
Continuïteitsreserve
32%
Bestemmingsfondsen
26%