print PDF
CBF Erkenningspaspoort

MIND

MIND streeft naar een betere psychische gezondheid van Nederland
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren.

Dit is waar we trots op zijn

Een fondsenwervend evenement met impact bij zowel de deelnemers, de media en richting de politiek. Een goed voorbeeld is 'Last Man Standing', waar de Minister van VWS n.a.v. het event met GGZ-partijen verregaande afspraken heeft gemaakt om de wachtlijsten in de GGZ aan te pakken.

Dit willen we bereiken
Bij MIND vind je informatie, inspiratie, en steun. Maar je kunt ook zelf bijdragen door je verhaal te vertellen, een bijeenkomst of sponsorloop te organiseren. MIND zorgt ervoor dat jouw wensen bij de politiek terecht komen. MIND zorgt voor meer begrip en openheid.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.423.221
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 15%
Zo bereiken we ons doel
 1. MIND Young Academy (een scholenprogramma gebaseerd op peer education)
 2. www.lastmanstanding.nl (een publieksevent met veel voorlichting t.b.v. bewustwording)
 3. Open MIND Festival & Diner (creëren positieve beeldvorming psychische gezondheid). Stress to Impress (event tbv stress/burn-out reductie).
 4. Bieden van laagdrempelige telefonische en online hulp.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.858.804
 • Voorlichting en bewustwording 65%
 • Onderzoek 27%
 • Lobby en belangenbehartiging 8%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.008.585
 • Particulieren 31%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 61%
 • Subsidies 2%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.397.729
 • Continuïteitsreserve 13% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 87% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 17 fte
Vrijwilligers 2
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl