print PDF
CBF Erkenningspaspoort

MIND - Fonds Psychische Gezondheid

MIND streeft naar een betere psychische gezondheid van Nederland
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Denk aan sombere gevoelens, stress of angstklachten. Er is dus een grote kans dat iemand hier mee te maken krijgt, wellicht wel jijzelf, als partner, ouder, kind, vriend, hulpverlener, buurman.

Dit is waar we trots op zijn

Een fondsenwervend evenement met impact bij zowel de deelnemers, de media en richting de politiek. Een goed voorbeeld is 'Last Man Standing', waar de Minister van VWS n.a.v. het event met GGZ-partijen verregaande afspraken heeft gemaakt om de wachtlijsten in de GGZ aan te pakken.

Dit willen we bereiken
Bij MIND vind je informatie, inspiratie, en steun. Maar je kunt ook zelf bijdragen door je verhaal te vertellen, een bijeenkomst of sponsorloop te organiseren. MIND zorgt ervoor dat jouw wensen bij de politiek terecht komen. MIND zorgt voor meer begrip en openheid.
Dit gaven we uit in 2017 € 2.192.285
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 18%
Zo bereiken we ons doel
 1. MIND Young Academy (een scholenprogramma gebaseerd op peer education)
 2. www.Last Man Standing.nl (een publieksevent met veel media aandacht - bewustwording)
 3. Open MIND Festival & Diner, incl Antony Kamerling Award (creëren positieve beeldvorming psychische gezondheid)
 4. Stress to Impress (event tbv stress/burn-out reductie op hogescholen en universiteiten)
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.632.964
 • Voorlichting en bewustwording 81%
 • Onderzoek 15%
 • Lobby en belangenbehartiging 5%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 2.106.580
 • Particulieren 31%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 62%
 • Subsidies 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 3.854.675
 • Continuïteitsreserve 17% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 5% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 78% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 17 fte
Vrijwilligers 2
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl