Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Vrienden van Hederik

De stichting zet zich in voor betere behandeling en zorg voor, en meer onderzoek naar uitgezaaide kanker zonder bekende primaire tumor (PTO)

Dit willen we oplossen

Wij zetten ons in om de toegang tot diagnostiek, passende behandeling, zorg en informatie voor patiënten met uitgezaaide kanker van een onbekende primaire tumor oplossen. Wij willen deze ziekte een halt toe roepen door bij te dragen aan zorgverbeteringen en onderzoek.

Dit is waar we trots op zijn

- Het ontwikkelen van een patiëntenfolder die in 100+ ziekenhuizen is verspreid - Succesvol traject voor de goedkeuring en de beschikbaarheid van moleculaire diagnostiek (WGS) - Mede-aanjager van een PTO zorgpad & richtlijn update - Groeiende bewustwording en kennis over PTO

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2021

Dit willen we bereiken

- Betere overleving en kwaliteit van leven voor patiënten met een PTO - Lagere incidentie van PTO - Meer onderzoek naar betere diagnostiek en behandeling (curatief en palliatief) voor patiënten met een PTO - Betere begeleiding van patiënten en hun naasten in hun zorgtraject

Dit gaven we uit in 2021

€ 185.756

Maatschappelijk doel
100%
Beheer en administratie
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij zijn actief op het gebied van belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatieverstrekking over primaire tumor onbekend
2. Wij zijn een aanjager en mogelijke co-financierder van onderzoek naar PTO en behandel/zorg opties (diagnostiek, curatief en palliatief)
3. Wij organiseren (inter)nationale awareness-activiteiten om meer maatschappelijke bewustwording over primaire tumor onbekend te realiseren
4. Wij zijn aangesloten bij koepelorganisatie NFK, onderhouden contact met PTO-poliklinieken en beheren de gespreksgroep over PTO bij Kanker.nl

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 185.392

Voorlichting en bewustwording
98%
Lobby en belangenbehartiging
2%

Zo komen wij aan ons geld

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: - subsidies en giften - hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten - andere baten - inkomsten uit activiteiten van de stichting

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 199.161

Bedrijven
57%
Particulieren
43%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 13.405

Overige reserves
100%