print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Missing Chapter Foundation

Ons doel is de komende jaren kinderparticipatie het nieuwe normaal te maken en daarnaast Nederland als voorbeeldland voor duurzaamheid
Info Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we oplossen

Kinderen worden nog niet meegenomen als gelijkwaardige gesprekpartners in de besluitvorming bij bedrijven, organisaties en overheden.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben ondertussen rond de 100 partners waar we mee samenwerken op onze verschillende programma's en ons ondersteunen om kinderparticipatie het nieuwe normaal te maken.

Dit willen we bereiken
Wij willen de werelden van kinderen en volwassenen verbinden, waardoor wij hopen Nederland op grote schaal aan te zetten tot meer duurzaam gedrag en duurzame beslissingen
Dit gaven we uit in 2017 € 2.384.109
 • Maatschappelijk doel 98%
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. De Raad van Kinderen - Wij verbinden voor een aantal jaar een schoolklas met een organisatie om samen een aantal vraagstukken op te lossen.
 2. Nationale Raad van Kinderen - deze is samengesteld uit kinderen uit alle provincies om raad en advies te geven aan onze regering
 3. We hebben een aantal actieprogramma's ontwikkeld gericht op de verbetering van het klimaat, gezondheid en armoede.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 2.347.957
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
 • Voorlichting en bewustwording 8%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 2.299.546
 • Bedrijven 85%
 • Organisaties zonder winststreven 4%
 • Subsidies 12%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 814.773
 • Continuïteitsreserve 27% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 73% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 14 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Aruba, Nederland en Nederlandse Antillen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl