print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Missing Chapter Foundation

Ons doel is de komende jaren kinderparticipatie het nieuwe normaal te maken en daarnaast Nederland als voorbeeldland voor duurzaamheid
Info Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we oplossen

Kinderen worden nog niet meegenomen als gelijkwaardige gesprekpartners in de besluitvorming bij bedrijven, organisaties en overheden.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben ondertussen rond de 100 partners waar we mee samenwerken op onze verschillende programma's en ons ondersteunen om kinderparticipatie het nieuwe normaal te maken.

Dit willen we bereiken
Wij willen de werelden van kinderen en volwassenen verbinden, waardoor wij hopen Nederland op grote schaal aan te zetten tot meer duurzaam gedrag en duurzame beslissingen
Dit gaven we uit in 2018 € 2.807.108
 • Maatschappelijk doel 97%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. De Raad van Kinderen - Wij verbinden voor een aantal jaar een schoolklas met een organisatie om samen een aantal vraagstukken op te lossen.
 2. Nationale Raad van Kinderen - deze is samengesteld uit kinderen uit alle provincies om raad en advies te geven aan onze regering
 3. We hebben een aantal actieprogramma's ontwikkeld gericht op de verbetering van het klimaat, gezondheid en armoede.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.716.924
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 84%
 • Voorlichting en bewustwording 16%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.879.304
 • Particulieren 1%
 • Bedrijven 42%
 • Loterijen 34%
 • Subsidies 15%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
 • Overig - 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 885.976
 • Continuïteitsreserve 25% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 56% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 19% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Aruba, Nederland en Nederlandse Antillen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl