Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


MISSIO

steun aan parochies en bisdommen in de derde wereld

Dit willen we oplossen

Wereldwijd het geloof delen met elkaar en in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.

Dit is waar we trots op zijn

het wereldwijde netwerk van solidariteit van de katholieke kerk.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

Helpen bij de opbouw van het pastorale werk van de katholieke kerk in de derde wereld.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.498.125

Maatschappelijk doel
87%
Werving
8%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. het bevorderen van een missionair bewustzijn onder katholieke gelovigen in Nederland
2. het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.300.149

Evangelisatie en zending
82%
Voorlichting en bewustwording
11%
(Directe) dienst- en hulpverlening
7%

Zo komen wij aan ons geld

kerkcollectes, donaties en giften, nalatenschappen

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.375.861

Particulieren
84%
Organisaties zonder winststreven
16%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.184.643

Bestemmingsfondsen
54%
Continuïteitsreserve
35%
Bestemmingsreserves
11%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?