print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

MISSIO

steun aan parochies en bisdommen in de derde wereld
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Wereldwijd het geloof delen met elkaar en in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.

Dit is waar we trots op zijn

het wereldwijde netwerk van solidariteit van de katholieke kerk.

Dit willen we bereiken
Helpen bij de opbouw van het pastorale werk van de katholieke kerk in de derde wereld.
Dit gaven we uit in 2020 € 1.498.125
 • Maatschappelijk doel 87%
 • Werving 8%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. het bevorderen van een missionair bewustzijn onder katholieke gelovigen in Nederland
2. het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.300.149
 • Evangelisatie en zending 82%
 • Voorlichting en bewustwording 11%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 7%
Zo komen wij aan ons geld
kerkcollectes, donaties en giften, nalatenschappen
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.375.861
 • Particulieren 84%
 • Organisaties zonder winststreven 16%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.184.643
 • Bestemmingsfondsen 54%
 • Continuïteitsreserve 35%
 • Bestemmingsreserves 11%
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in 99 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl