Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


MISSIO

steun aan parochies en bisdommen in de derde wereld

Dit willen we oplossen

Wereldwijd het geloof delen met elkaar en in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.

Dit is waar we trots op zijn

het wereldwijde netwerk van solidariteit van de katholieke kerk.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

Helpen bij de opbouw van het pastorale werk van de katholieke kerk in de derde wereld.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.423.813

Maatschappelijk doel
86%
Werving
8%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. het bevorderen van een missionair bewustzijn onder katholieke gelovigen in Nederland
2. het financieel ondersteunen van armlastige parochies en bisdommen in de derde wereld

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.226.891

Evangelisatie en zending
72%
Voorlichting en bewustwording
15%
(Directe) dienst- en hulpverlening
12%

Zo komen wij aan ons geld

kerkcollectes, donaties en giften, nalatenschappen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 932.281

Particulieren
97%
Organisaties zonder winststreven
3%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.057.441

Bestemmingsfondsen
51%
Continuïteitsreserve
39%
Bestemmingsreserves
10%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?