Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Mission Possible Nederland

Het ondersteunen van lokale organisaties in Oost Europa met een focus op hulpverlening aan vrouwen en kinderen in moeilijke omstandigheden.

Dit willen we oplossen

In veel gezinnen krijgen kinderen niet de liefde en zorg die zij nodig hebben. Vaak hebben deze gezinnen te maken met alcohol- en drugsmisbruik, huiselijk geweld en/of gebrek aan financiële middelen. Daardoor worden deze kinderen niet goed voorbereid op een zelfstandig bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

Wij geven ondersteuning in de vorm van onderdak, voorlichting en juridische bijstand aan jonge a.s. moeders. Hiermee voorkomen we dat deze moeders afstand doen van hun kind. Nu wonen deze moeders samen met hun kind en functioneren als een normaal gezin.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
25
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 december 2015

Dit willen we bereiken

Door het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen zullen meer kinderen in hun eigen gezin opgroeien. Daarnaast ondersteunen we gezinnen in de opvoeding en scholing van hun hun kinderen, om hen een beter toekomstperspectief te bieden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 494.745

Maatschappelijk doel
90%
Werving
7%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Ondersteuning van probleemgezinnen. Met name alleenstaande moeders met kinderen en tienermoeders.
2. Ondersteunen van arme gezinnen door middel van het opzetten van dagopvangcentra.
3. Ondersteuning van a.s. (tiener)moeders met het Babybox project

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 444.802

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Voorlichting en bewustwording
3%

Zo komen wij aan ons geld

Wij krijgen onze inkomsten uit giften van particulieren en van organisaties zonder winststreven zoals EO-Metterdaad, kerken en fondsen. Dit jaar bedroegen de baten van deze organisaties € 320.872. Van dit bedrag werd € 222.025 ontvangen van EO-Metterdaad voor noodhulp Armenië.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 520.325

Organisaties zonder winststreven
67%
Particulieren
27%
Bedrijven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 251.364

Bestemmingsreserves
52%
Bestemmingsfondsen
28%
Continuïteitsreserve
20%