print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Mission Possible Nederland

Het ondersteunen van lokale organisaties in Oost Europa met focus op hulpverlening aan gezinnen in moeilijke omstandigheden.
Info Sinds 1 december 2015

Dit willen we oplossen

In veel gezinnen krijgen kinderen niet de liefde en zorg die zij nodig hebben. Vaak hebben deze gezinnen te maken met alcohol- en drugsmisbruik, huiselijk geweld en/of gebrek aan financiële middelen. Daardoor worden deze kinderen niet goed voorbereid op een zelfstandig bestaan.

Dit is waar we trots op zijn

Door ondersteuning te geven in de vorm van onderdak, voorlichting en juridische bijstand aan jonge a.s. moeders is voorkomen dat deze moeders afstand deden van hun kind. Nu wonen deze moeders samen met hun kind en functioneren als een normaal gezin.

Dit willen we bereiken
Door het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen zullen meer kinderen in het eigen gezin opgroeien en een volwaardig leven leiden.
Dit gaven we uit in 2020 € 380.417
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Werving 7%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Ondersteuning van probleemgezinnen met name alleenstaande moeders met kinderen en tienermoeders
2. Ondersteunen van arme gezinnen door middel van het opzetten van dagopvangcentra.
3. Ondersteuning van a.s. (tiener)moeders met het Babybox project
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 342.572
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 96%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
Zo komen wij aan ons geld
Wij krijgen onze inkomsten uit giften van particulieren en van organisaties zonder winststreven zoals EO-Metterdaad, kerken en fondsen. Dit jaar bedroegen de baten van deze organisaties € 265.209. Van dit bedrag werd € 185.000 ontvangen van EO-Metterdaad voor noodhulp Armenië.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 470.655
 • Organisaties zonder winststreven 63%
 • Particulieren 36%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 227.702
 • Bestemmingsfondsen 59%
 • Bestemmingsreserves 28%
 • Continuïteitsreserve 13%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 5
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in 5 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl