print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Muziek Jong voor Oud

Laag drempelige concerten van hoog niveau voor kwetsbare groepen, uitgevoerd door conservatorium studenten
Info Sinds 1 december 2014

Dit willen we oplossen

Voorkoming van vereenzaming van kwetsbare personen in de samenleving. Onbereikbaarheid van het kunnen beleven van live concert van hoog niveau Verankering/verdieping van Conservatoriumstudenten in de samenleving algemeen en van kwetsbare groepen in het bijzonder.

Dit is waar we trots op zijn

Wij bestaan sinds 2007 Jaarlijks minstens 450 concerten in Limburg. Verpleeg en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderenorganisaties (Zonnebloem/KBO) wijksteunpunten, zakelijke relaties (o.a. APG) en particulieren

Dit willen we bereiken
Kwetsbare groepen laten deelnemen aan cultuur Laagdrempelig cultuuraanbod van hoog niveau. Betrokken jongeren (Conservatoriumstudenten) bij kwetsbare groepen in de samenleving. Talent inzetten voor een maatschappelijk doel
Dit gaven we uit in 2019 € 112.211
  • Maatschappelijk doel 83%
  • Werving 13%
  • Beheer en administratie 4%
Zo bereiken we ons doel
1. Muziek Jong voor Oud vindt het belangrijk om de behoeften uit de eigen leefomgeving te her- en erkennen, maar ook om uit te dagen!
2.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 93.632
  • Recreatie, sport en wensvervulling 100%
Zo komen wij aan ons geld
Zorginstellingen betalen een eigen bijdrage voor de concerten. Wij ontvangen een aantal subsidies van organisaties voor ouderen. Daarnaast hebben wij nog enkele vrienden.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 106.267
  • Verkopen en overig 70%
  • Organisaties zonder winststreven 28%
  • Particulieren 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 16.430
  • Overige reserves 72%
  • Bestemmingsreserves 28%
De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 5
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl