print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Mzamomhle

Goede en veilige kinderopvang in sloppenwijken in Zuid-Afrika. Scholing voor jonge kinderen en aansluiting op het basisonderwijs.
Info Sinds 1 oktober 2012

Dit willen we oplossen

Gebrekkige kinderopvang en voorschoolse opvang in de townships van Zuid-Afrika, onveilige leefomgeving met onvoldoende zorg en educatie. Dit leidt tot hoge schooluitval in een latere fase en belemmert de ontwikkeling tot economische zelfstandigheid, nu en in de toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Mmzamomhle wordt gezien als een organisatie die het initiatief heeft genomen voor de realisatie van een aantal sterke opvangbedrijven. Dit leidt tot versterking van de community en trots. Met verschillende stakeholders kunnen wij nu de stap zetten naar opschaling.

Dit willen we bereiken
Door het initiëren van de bouw van kinderdagverblijven en opleiden van de leidsters ontstaan economisch duurzame kinderdagverblijven, deze bieden de kinderen een veilige opvang, stimulerende leeromgeving en een dagelijkse maaltijd. Ouders kunnen (op zoek) naar hun werk.
Dit gaven we uit in 2020 € 5.555
  • Beheer en administratie 100%
Zo bereiken we ons doel
1. Stimuleren, initiëren en financieel bijdragen aan opleidingen personeel en gebouwen voor kinderdagverblijven
2. Initiëren van opleidingen voor de leidsters
3. Stimuleren van samenwerking tussen onderneemsters/leidsters, kenniscentra en lokale overheid
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 0
Zo komen wij aan ons geld
Middels werving bij particulieren, bedrijven en stichtingen; op eigen kracht, door acties van derden of met inzet van Bureau Internationale Samenwerving (BIS).
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 88.743
  • Bedrijven 42%
  • Particulieren 30%
  • Organisaties zonder winststreven 23%
  • Verkopen en overig 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 255.757
  • Bestemmingsreserves 98%
  • Continuïteitsreserve 2%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Zuid-Afrika

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl