Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Mzamomhle

Goede en veilige kinderopvang in sloppenwijken in Zuid-Afrika. Scholing voor jonge kinderen en aansluiting op het basisonderwijs.

Dit willen we oplossen

Gebrekkige kinderopvang en voorschoolse opvang in de townships van Zuid-Afrika, onveilige leefomgeving met onvoldoende zorg en educatie. Dit leidt tot hoge schooluitval in een latere fase en belemmert de ontwikkeling tot economische zelfstandigheid, nu en in de toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Stichting Mmzamomhle wordt gezien als een organisatie die het initiatief heeft genomen voor de realisatie van een aantal sterke opvangbedrijven. Dit leidt tot versterking van de community en trots. Met verschillende stakeholders kunnen wij nu de stap zetten naar opschaling.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Zuid-Afrika

Sinds 1 oktober 2012

Dit willen we bereiken

Door het initiëren van de bouw van kinderdagverblijven en opleiden van de leidsters ontstaan economisch duurzame kinderdagverblijven, deze bieden de kinderen een veilige opvang, stimulerende leeromgeving en een dagelijkse maaltijd. Ouders kunnen (op zoek) naar hun werk.

Dit gaven we uit in 2021

€ 93.176

Maatschappelijk doel
93%
Beheer en administratie
5%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Stimuleren, initiëren en financieel bijdragen aan opleidingen personeel en gebouwen voor kinderdagverblijven
2. Initiëren van opleidingen voor de leidsters
3. Stimuleren van samenwerking tussen onderneemsters/leidsters, kenniscentra en lokale overheid

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 86.466

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Middels werving bij particulieren, bedrijven en stichtingen; op eigen kracht, door acties van derden of met inzet van Bureau Internationale Samenwerving (BIS). Bovendien hebben wij een nauwe samenwerking met Wilde Ganzen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 31.324

Particulieren
51%
Bedrijven
49%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 193.905

Bestemmingsreserves
97%
Continuïteitsreserve
3%