Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Nandri

Door de verkoop van tweedehands kleding en speelgoed in Nederland de leefsituatie van de allerarmsten in Sri Lanka verbeteren.

Dit willen we oplossen

Armoede en uitzichtloze achterstandsituaties van mensen in de dorpen Kandana, Wattala en Panadura in Sri Lanka.

Dit is waar we trots op zijn

Gezinssponsoring en/of microkredieten geven mensen de power zelfstandig de verantwoordelijkheid voor hun bestaan te nemen. Breder studieaanbod op scholen door verbeteringen aan gebouwen. Huizen- en toilettenbouw voor een menswaardiger woonsituatie.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
19
Doelgroepen
Actief in
Sri Lanka

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we bereiken

De allerarmste, kansarme mensen in achterstandsituaties in de dorpen Kandana, Wattala en Panadura in Sri Lanka helpen hun leefsituatie te verbeteren en hen een menswaardig bestaan te bieden met een beter toekomstperspectief, waarbij gestreefd wordt naar een zelfstandig leven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 14.166

Maatschappelijk doel
71%
Werving
21%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Door middel van gezinssponsoring, microkredieten, medisch hulpfonds en studiefonds.
2. Daarnaast door middel van eenmalige projecten zoals bouw van huizen, klaslokalen, toiletten etc.
3. Tevens d.m.v. eenmalige projecten zoals het inrichten van computerlokalen, sciencelokalen en muzieklokalen.
4. Door het bieden van noodhulp.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 10.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Door de verkoop van tweedehands kleding en speelgoed. Deze goederen ontvangen wij gratis. Daarnaast ontvangt Stichting Nandri donaties en sponsorbijdragen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 22.903

Verkopen en overig
89%
Particulieren
11%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 16.088

Bestemmingsreserves
100%