Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Albert Schweitzer Fonds

Het NASF steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika met microgiften, op basis van het gedachtegoed van Albert Schweitzer.

Dit willen we oplossen

Veel mensen in kansarme omstandigheden in Afrika zijn kwetsbaar voor armoede, lijden en afhankelijkheid. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor zelfredzaamheid. Afrikaanse organisaties kunnen gezondheidsproblemen oplossen, maar ontberen geld. Wij helpen met kleine giften.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 kregen 12.965 mensen toegang tot schoon water; 18.000 mensen kregen verbeterde toegang tot medische zorg; 1.975 mensen kregen een betere hygiëne door aanleg van wc/latrines; 2.600 meisjes gebruiken herbruikbaar maandverband en 1.700 mensen kregen toegang tot psy. zorg

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
23
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

Wij willen dat de arm(st)e gemeenschappen en meest kwetsbare mensen in Sub-Sahara Afrika hun zelfredzaamheid vergroten. Daarom steunen wij verbetering van de gezondheid(szorg) in Afrika. Wij hanteren 5 thema's: moeder&kind; kwetsbare groepen; vrouw&gezondheid; WASH; medischezorg.

Dit gaven we uit in 2021

€ 309.630

Maatschappelijk doel
81%
Beheer en administratie
12%
Werving
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Wat ons uniek maakt is dat wij juist ook kleinschalige projecten in afgelegen gebieden omarmen en projecten die vernieuwend zijn adopteren.
2. Wij maken samen projecten beter: we coachen pioniers hoe je het duurzaam organiseert voor de beste prijs met lokale buy in als randvoorwaard
3. Ons onbezoldigd bestuur bestaat voor de helft uit tropenartsen die als vrijwilliger meehelpen met selectie en coaching van de projecten.
4. Elke gedoneerde euro wordt besteed aan projecten. Donateurs betalen niet mee aan selectie, coaching, werving en admin, dit betaalt het fonds

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 252.112

(Directe) dienst- en hulpverlening
71%
Voorlichting en bewustwording
29%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen donaties van kerken, fondsen en organisaties zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis. We realiseren crowdfunding acties en werven bedrijven: 'direct geven, direct goeddoen'. Onze particuliere donateurs zijn soms al 35 jaar bij ons! De beleggingen betalen bureaukosten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 115.155

Particulieren
78%
Organisaties zonder winststreven
16%
Bedrijven
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.009.353

Continuïteitsreserve
46%
Bestemmingsreserves
37%
Overige reserves
17%