print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Natura Artis Magistra

ARTIS wil bij een breed publiek natuur weer dichterbij brengen en hen zo inspireren en stimuleren verantwoord met de natuur om te gaan.
Info Sinds 1 augustus 2008

Dit willen we oplossen

In onze verstedelijkte samenleving is de afstand tussen mens en natuur groot. We zijn ons niet meer bewust van de onlosmakelijke verbondenheid met natuur. Hierdoor waarderen, begrijpen en behandelen we natuur niet op een verantwoorde manier en is haar voortbestaan in gevaar.

Dit is waar we trots op zijn

De opvang van gewonde vale gieren uit het wild. Als aaseters eten zij vaak roadkill, waardoor ze zelf ook verkeersslachtoffer worden. De volwassen vogels in de ARTIS volière kunnen niet meer terug naar de natuur, maar ARTIS zet hun jongen wel uit in hun habitat op Sardinië.

Dit willen we bereiken
Het publiek begrijpt dat mens en natuur verbonden zijn en begrijpt en waardeert die samenhang, het publiek heeft liefde opgevat voor de natuur. Als resultaat gaat het brede publiek verantwoord en met zorg om met de natuur.
Dit gaven we uit in 2019 € 27.258.912
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Beheer en administratie 8%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. stimuleren en inspireren verantwoord om te gaan met natuur door educatieve programma’s obv ruim 700 bomen, 200 plant- en 545 diersoorten.
 2. Het behoud van biodiversiteit, in binnen- en buitenland door programma’s voor bedreigde dier-, bomen- en plantensoorten.
 3. ARTIS-Academie met verdiepende activiteiten rond natuur, wetenschap, samenhang tussen natuur en cultuur en onze eigen relatie met natuur.
 4. D.m.v. bebording, speurtochten en rondleidingen duurzaamheid bij het publiek onder de aandacht brengen en handelingsperspectief bieden.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 24.598.593
 • Recreatie, sport en wensvervulling 100%
Zo komen wij aan ons geld
Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde. Als stichting zonder winstoogmerk kan ARTIS haar missie, visie en maatschappelijke doelstellingen alleen realiseren als iedereen ons helpt. Gelukkig wordt ARTIS gesteund door vele particulieren, vermogensfondsen, overheden en bedrijven.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 32.741.621
 • Verkopen en overig 68%
 • Particulieren 16%
 • Subsidies 12%
 • Loterijen 2%
 • Bedrijven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 16.563.138
 • Bestemmingsreserves 55%
 • Continuïteitsreserve 30%
 • Bestemmingsfondsen 15%
Medewerkers Info 178 fte
Vrijwilligers Info 300
Sector Dieren
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in 13 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl