Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natura Artis Magistra

In ARTIS inspireren, stimuleren en activeren we een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan.

Dit willen we oplossen

In onze verstedelijkte samenleving is de afstand tussen mens en natuur groot. We zijn ons niet meer bewust van de onlosmakelijke verbondenheid met natuur. Hierdoor waarderen, begrijpen en behandelen we natuur niet op een verantwoorde manier en is haar voortbestaan in gevaar.

Dit is waar we trots op zijn

ARTIS is trots op haar voorstrekkers rol als dierentuin én kennisinstituut op het gebied van natuureducatie- en behoud, erfgoed en dierenwelzijn. ARTIS onderscheidt zich van andere dierentuinen door de complexiteit van alle levensvormen in de natuur als één geheel te laten zien.

Medewerkers
134 fte
Vrijwilligers
360
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 augustus 2008

Dit willen we bereiken

Wij willen het behoud van de natuur -mens en aarde- zeker stellen, door bezoekers de onderlinge samenhang tussen alles wat leeft te laten zien, voelen en ervaren, en hen concrete handelsperspectieven mee te geven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 18.941.560

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
12%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. stimuleren en inspireren verantwoord om te gaan met natuur door educatieve programma’s o.b.v. ruim 700 bomen, 200 plant- en 545 diersoorten.
2. Het behoud van biodiversiteit, in binnen- en buitenland door programma’s voor bedreigde dier-, bomen- en plantensoorten.
3. ARTIS-Academie met verdiepende activiteiten rond natuur, wetenschap, samenhang tussen natuur en cultuur en onze eigen relatie met natuur.
4. D.m.v. bebording, speurtochten en rondleidingen duurzaamheid bij het publiek onder de aandacht brengen en handelingsperspectief bieden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 15.978.459

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde. Als stichting zonder winstoogmerk kan ARTIS haar missie, visie en maatschappelijke doelstellingen alleen realiseren als iedereen ons helpt. Gelukkig wordt ARTIS gesteund door vele particulieren, vermogensfondsen, overheden en bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 24.505.884

Verkopen en overig
54%
Particulieren
24%
Subsidies
16%
Bedrijven
4%
Loterijen
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 15.687.888

Bestemmingsreserves
43%
Continuïteitsreserve
32%
Bestemmingsfondsen
25%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?