print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Met als doel een klimaatneutraal Nederland in 2050 en herstel van biodiversiteit.
Info Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Het gebruik van fossiele brandstoffen, intensieve landbouw en opgebruiken van grondstoffen zorgt voor verandering van klimaat, natuur en milieu. We putten de aarde uit. Het moet dus anders en Natuur & Milieu gelooft dat het kan!

Dit is waar we trots op zijn

Natuur & Milieu werkt altijd samen met mensen, bedrijven en overheden. Daar waar de impact het grootste is. We zijn trots op projecten gericht op de echte prijs van vliegen, behoud van wilde bijensoorten en windmolenparken op zee met terugbrengen van onderwaternatuur.

Dit willen we bereiken
Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we kunnen blijven reizen en energie gebruiken maar dan schoon en duurzaam; we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten; we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.061.881
 • Maatschappelijk doel 88%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
 1. Natuur & Milieu werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van voedsel, grondstoffen, mobiliteit en energie.
 2. Deze thema's hebben de grootste impact op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van biodiversiteit.
 3. We werken altijd samen met mensen, bedrijven en overheden, zodat de veranderingen sneller gaan en iedereen zijn bijdrage levert.
 4. We stimuleren duurzame alternatieven en maatregelen en remmen vervuilende bedrijven en producten af.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.435.703
 • Voorlichting en bewustwording 90%
 • Overig 10%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.692.015
 • Particulieren 14%
 • Bedrijven 22%
 • Loterijen 41%
 • Subsidies 8%
 • Organisaties zonder winststreven 13%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 4.508.480
 • Continuïteitsreserve 91% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 9% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 0% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 37 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl