Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur & Milieu

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Met als doel een klimaatneutraal Nederland in 2050 en herstel van biodiversiteit.

Dit willen we oplossen

Het gebruik van fossiele brandstoffen, intensieve landbouw en opgebruiken van grondstoffen zorgt voor verandering van klimaat, natuur en milieu. We putten de aarde uit. Het moet dus anders en Natuur & Milieu gelooft dat het kan!

Dit is waar we trots op zijn

Natuur & Milieu werkt altijd samen met mensen, bedrijven en overheden. Daar waar de impact het grootste is. We zijn trots op projecten gericht op de echte prijs van vliegen, behoud van wilde bijensoorten en windmolenparken op zee met terugbrengen van onderwaternatuur.

Medewerkers
43 fte
Vrijwilligers
7
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Natuur & Milieu wil een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we kunnen reizen en energie gebruiken maar dan schoon en duurzaam; we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten; we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 7.689.976

Maatschappelijk doel
93%
Beheer en administratie
4%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Natuur & Milieu werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van voedsel, grondstoffen, mobiliteit en energie.
2. Deze thema's hebben de grootste impact op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van biodiversiteit.
3. We werken altijd samen met mensen, bedrijven en overheden, zodat de veranderingen sneller gaan en iedereen zijn bijdrage levert.
4. We stimuleren duurzame alternatieven en maatregelen en remmen vervuilende bedrijven en producten af.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 7.130.134

Voorlichting en bewustwording
93%
Overig
7%

Zo komen wij aan ons geld

Natuur & Milieu heeft projectgebonden inkomsten van onder andere overheid, bedrijven en fondsen, waarmee we soms structureel, maar meestal op projectbasis samenwerken. Daarnaast hebben we donateursinkomsten en een jaarlijkse bijdrage van Nationale Postcode Loterij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 7.910.971

Loterijen
45%
Subsidies
17%
Organisaties zonder winststreven
16%
Bedrijven
15%
Particulieren
5%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.532.501

Continuïteitsreserve
87%
Bestemmingsreserves
11%
Bestemmingsfondsen
1%
Herwaarderingsreserve
0%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?