Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieu Overijssel

Samen met inwoners, overheden en bedrijven werken aan een mooi en duurzaam Overijssel, een groene leefomgeving voor nu en in de toekomst

Dit willen we oplossen

Samen met overheden, bedrijven en inwoners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat inwoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde en groene leefomgeving.

Dit is waar we trots op zijn

We dragen elke dag bij een allerlei initiatieven rond het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire economie. Dit doen we niet alleen, maar samen met anderen. We gaan voor duurzaamheid voor alle inwoners van Overijssel.

Medewerkers
18 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Een duurzaam Overijssel bestaat voor Natuur en Milieu uit: 1 vitale leefomgeving 2 krachtige samenleving 3 circulaire economie Dit zijn de drie pijlers waarop wij onze inzet leveren, samen met inwoners, bedrijven en overheden in Overijssel

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.877.758

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Ondersteunen, stimuleren en participeren in gebundelde maatschappelijke initiatieven
2. Verbinden van lokale initiatieven, koplopers, maatschappelijke organisaties en overheden.
3. Constructieve en proactieve gesprekspartner van overheden en bedrijven, waarbij wij de kwaliteit van natuur, milieu en landschap verbeteren
4. Bevorderen van bewustwording en educatie op duurzaamheid, natuur en landschap

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.877.758

Lobby en belangenbehartiging
49%
Overig
28%
Voorlichting en bewustwording
23%

Zo komen wij aan ons geld

Voornaamste inkomsten uit subsidies en opdrachten van diverse overheden, en Nationale Postcode Loterij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.025.312

Subsidies
69%
Verkopen en overig
19%
Organisaties zonder winststreven
11%
Bedrijven
0%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 730.364

Continuïteitsreserve
93%
Bestemmingsreserves
7%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?