Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Drenthe

Samenwerken aan een mooi en duurzaam Drenthe

Dit willen we oplossen

Tegengaan klimaatverandering via verduurzaming energievoorziening. Vermindering milieubelasting/grondstoffengebruik via stimuleren circulaire economie Verminderen milieubelasting landbouw via duurzamere voedselvoorziening Herstel/behoud biodiversiteit ruimtelijke kwaliteit

Dit is waar we trots op zijn

Het ondersteunen en met elkaar in contract brengen van lokale duurzaamheidsgroepen en individuen in Drenthe en ook onze bijdrage aan het vergroten en versnellen van de realisering van energiebesparende maatregelen.

Medewerkers
11 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt voor en met mensen aan de bescherming en ontwikkeling van een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.304.008

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Belangenbehartiging, lobby
2. Cocreatie, samenwerking met overheden, stakeholders, bewonersgroepen
3. Campagnes, voorlichtingsactiviteiten
4. Resultaatgerichte projecten

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.304.008

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een stichting zonder winstoogmerk. Zij ontvangt inkomsten voor het merendeel uit subsidies, fondsen en in beperkte mate uit giften. De besteding van deze inkomsten wordt inhoudelijk verantwoord in ons jaarverslag en onze jaarrekening.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.303.055

Subsidies
80%
Organisaties zonder winststreven
20%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 252.120

Continuïteitsreserve
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?