Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

Wereldwijd kan ieder mens de Bijbel als bron voor het leven ontdekken, lezen en omarmen.

Dit willen we oplossen

We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze leden en donateurs zijn we al meer dan 200 jaar actief. We vertalen en verspreiden de Bijbel en vergroten de betrokkenheid bij de Bijbel, in Nederland en Vlaanderen en wereldwijd. Zo blijft de Bijbel onderdeel uitmaken van de moderne samenleving.

Medewerkers
45 fte
Vrijwilligers
300
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

De Bijbel open: Alle mensen kunnen de Bijbel ervaren als relevante bron voor hun leven. Ieder kind: Alle kinderen krijgen de kans om voor hun vijftiende levensjaar de Bijbel te ontdekken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 11.560.000

Maatschappelijk doel
82%
Werving
12%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. We bieden in Nederland, Vlaanderen en het buitenland bijbels aan in gedrukte vorm, en digitaal via de website en een gratis app.
2. We ontwikkelen bijbelvertalingen en bijbelproducten en -diensten.
3. We werken in het buitenland via lokale bijbelgenootschappen mee aan vertalingen en het verspreiden van de Bijbel.
4. We maken betaalbare en makkelijk toegankelijke (kinder)producten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.423.000

Evangelisatie en zending
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen 90% van onze inkomsten via contributies, nalatenschappen en donaties van onze leden en donateurs en andere organisaties zonder winststreven. De overige 10% betreft inkomsten uit boekverkoop en licentie-inkomsten. Wij ontvangen geen overheidssubsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 10.131.000

Particulieren
75%
Verkopen en overig
18%
Organisaties zonder winststreven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 12.164.000

Bestemmingsreserves
50%
Bestemmingsfondsen
27%
Continuïteitsreserve
22%
Herwaarderingsreserve
1%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?