print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

In meer dan de helft van alle talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. En veel mensen in binnen- en buitenland hebben de Bijbel nog niet ontdekt als relevant boek. Daarom zetten we onze expertise in voor hedendaagse bijbelvertalingen en achtergrondinformatie.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze leden en donateurs zijn we al meer dan 200 jaar actief. We vertalen en verspreiden de Bijbel en vergroten de betrokkenheid bij de Bijbel, in Nederland en Vlaanderen en wereldwijd. Zo blijft de Bijbel onderdeel uitmaken van de moderne samenleving.

Dit willen we bereiken
Meer mensen hebben een voor hen geschikte Bijbelvertaling.
Meer mensen hebben toegang tot de Bijbel, ook via eigentijdse kanalen.
Meer mensen kennen de Bijbel en ervaren het als een relevant boek voor hun leven.
Dit gaven we uit in 2018 € 9.045.000
 • Kosten administratie en beheer 8%
 • Wervingskosten 14%
 • Maatschappelijk doel 79%
Zo bereiken we ons doel
 1. We bieden in Nederland en het buitenland bijbels aan in gedrukte vorm, via de website en een gratis app.
 2. We maken betaalbare en makkelijk toegankelijke (kinder)producten.
 3. We werken in het buitenland mee aan vertalingen en het verspreiden van de Bijbel.
 4. We werken aan een revisie van de meest gebruikte bijbel in Nederland, de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 7.133.000
 • Evangelisatie en zending 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 7.703.000
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Overig 10%
 • Particulieren 82%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 11.380.000
 • Herwaarderingsreserve 1%
 • Bestemmingsfondsen 17%
 • Continu├»teitsreserve 36%
 • Bestemmingsreserves 46%
Medewerkers Info 50 fte
Vrijwilligers 1.350
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 37 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl