print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Vereniging Nederland Davos (VND)

Het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma gericht op de directe en indirecte gevolgen van deze ziekte.
Info Sinds 1 juni 2020

Dit willen we oplossen

Alle mensen met (ernstig) astma dienen een goede kwaliteit van leven te hebben met een minimale hinder van de aandoening.

Dit is waar we trots op zijn

We zetten ledenbelang voorop en bestuur heeft de juiste mix van talenten. VND heeft zeer actieve vrijwilligers, die betrokken en professioneel zijn. Het aanpassingsvermogen naar nieuwe situaties is groot. VND staat voor authenticiteit.

Dit willen we bereiken
- Toegankelijkheid tot astmazorg op maat - Toegankelijkheid van betrouwbare informatie - Educatie van patiënt en hulpverlener - Steun bij zelfredzaamheid - Ondersteuning bij sociaalmaatschappelijke consequenties van de aandoening
Dit gaven we uit in 2019 € 376.033
 • Maatschappelijk doel 78%
 • Beheer en administratie 22%
 • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
1. Toegankelijkheid zorg op maat: actieve bijdrage ontwikkelingen astmazorg, belangenbehartiging zorg, juridische ondersteuning leden en lobby.
2. Toegankelijkheid informatie: actuele info op website en socials, in nieuwsbrieven en magazine, patientencontactdag, voorlichting congressen.
3. Educatie patiënt en hulpverlener: ondersteunen en verzorgen van scholingen , participatie in richtlijnen, zorgstandaarden en zorgpaden.
4. (h)erkenning ernstig astma: gezichtenboek, opstellen factsheets, voorlichtingsfilmpjes jeugd en volwassenen.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 293.535
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 70%
 • Onderzoek 17%
 • Voorlichting en bewustwording 12%
 • Lobby en belangenbehartiging 0%
Zo komen wij aan ons geld
- Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos (uitsluitend bestedingen overeenkomstig met de doelstellingen van de Stichting) - Baten van particulieren (lidmaatschap vereniging en donateurs)
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 184.504
 • Organisaties zonder winststreven 87%
 • Particulieren 13%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 743.491
 • Overige reserves 87%
 • Bestemmingsreserves 13%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 35
Sector Gezondheid
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland en Zwitserland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl