print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

astmaVereniging Nederland en Davos (VND)

Het behartigen van de belangen van mensen met (ernstig) astma gericht op de directe en indirecte gevolgen van deze ziekte.
Info Sinds 1 juni 2020

Dit willen we oplossen

Alle mensen met (ernstig) astma dienen een goede kwaliteit van leven te hebben met een minimale hinder van de aandoening.

Dit is waar we trots op zijn

We zetten ledenbelang voorop en bestuur heeft de juiste mix van talenten. VND heeft zeer actieve vrijwilligers, die betrokken en professioneel zijn. Het aanpassingsvermogen naar nieuwe situaties is groot. VND staat voor authenticiteit.

Dit willen we bereiken
Wij bieden kennis en steun aan álle mensen met (ernstig) astma door: 1. ondersteuning te bieden in het verbeteren van de kwaliteit van leven 2. het maatschappelijk agenderen van knelpunten (in zorg en maatschappij) 3. het zichtbaar maken van de ziekte
Dit gaven we uit in 2020 € 173.600
  • Maatschappelijk doel 72%
  • Beheer en administratie 24%
  • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Toegankelijkheid van actuele en betrouwbare informatie voor patiënt (naasten) en zorgverlener.
2. Faciliteren van toegang tot zorg op maat: VND draagt actief bij aan de toegankelijkheid en herkenbaarheid van adequaat zorgaanbod.
3. Ondersteuning bij sociaalmaatschappelijke consequenties van de aandoening (waaronder steun bij zelfredzaamheid).
4. (h)erkenning ernstig astma: gezichtenboek, opstellen factsheets, voorlichtingsfilmpjes jeugd en volwassenen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 124.378
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 74%
  • Voorlichting en bewustwording 26%
  • Lobby en belangenbehartiging 0%
Zo komen wij aan ons geld
- Bijdrage Stichting Fonds Nederlands Sanatorium te Davos (uitsluitend bestedingen overeenkomstig met de doelstellingen van de Stichting) - Baten van particulieren (lidmaatschap vereniging en donateurs)
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 179.669
  • Organisaties zonder winststreven 87%
  • Particulieren 13%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 749.562
  • Overige reserves 79%
  • Bestemmingsreserves 21%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 36
Sector Gezondheid
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Zwitserland en Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl