Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nederlandse Oogonderzoek Stichting

Het via wetenschappelijk onderzoek behandelingen mogelijk maken die voorkomen dat volwassenen en kinderen slechtziend en blind worden.

Dit willen we oplossen

Genezing voorop. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting wil blindheid en ernstige slechtziendheid de wereld uit helpen door behandelingen mogelijk te maken via wetenschappelijk onderzoek.

Dit is waar we trots op zijn

Door wetenschappelijk onderzoek dat de Nederlandse Oogonderzoek Stichting (mede-) financiert ontstaat er kennis over en inzicht in de oorzaken van slechtziend- en blindheid bij kinderen en volwassenen. De stichting streeft ernaar elke gedoneerde Euro in te zetten voor onderzoek.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2022

Dit willen we bereiken

Genezing voorop! Niemand in Nederland meer blind of slechtziend door een oogaandoening.

Dit gaven we uit in 2021

€ 6.490

Beheer en administratie
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Door fondsen te werven teneinde wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.
2. Door wetenschappelijk onderzoek naar o.a. juveniele en leeftijdsgebonden maculadegeneratie, myopie en serosa mogelijk te maken.
3. Door kennis over nieuwe onderzoeken en behandelingen te verspreiden.
4. Door samen te werken met o.m. beroepsgroepen, organisaties en patiëntenverenigingen op oogheelkundig gebied.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting is een onafhankelijke stichting die geen subsidie krijgt. De inzet van het bestuur, de adviesraad, ambassadeurs en vrijwilligers is onbezoldigd. De inkomsten van de stichting komen via donaties van particulieren, bedrijven en organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.425

Particulieren
68%
Bedrijven
32%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 164.559

Overige reserves
59%
Bestemmingsreserves
28%
Bestemmingsfondsen
14%