Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nederlandse Vrienden van NSWAS

Door het ondersteunen van NSWAS bijdragen aan vrede, vrijheid, gelijkheid en wederzijds respect voor Palestijnen en Israelis.

Dit willen we oplossen

De Nederlandse Vrienden van Neve Shalom Wahat al Salam (NSWASNL) stelt zich ten doel het bevorderen van de realisering van de doelstelling van het vredesdorp "Neve Shalom - Wahat al-Salam" (NSWAS) in Israël.

Dit is waar we trots op zijn

Zelfs in moeilijke tijden is het gelukt om het dorp te steunen. Dat gaat van morele steun (bij aanslagen - o.a. op het dorp) als ook financieel (tijdens de crisis), waardoor de instellingen, zoals de School for Peace, haar werkzaamheden van ontmoetingen&dialoog kon voortzetten.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Israël en Nederland

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Door het ondersteunen van NSWAS wordt gestreefd naar een verbetering in de relatie tussen Israëlis en Palestijnen, zodat beide volkeren in vrede, vrijheid en met wederzijds respect en gelijke rechten naast en met elkaar kunnen leven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.120

Beheer en administratie
100%

Zo bereiken we ons doel

1. - NSWAS bijstaan Door alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten heeft het dorp vaak met tegenslagen te maken. NSWAS heeft de steun nodig.
2. - Naamsbekendheid vergroten Door grotere naamsbekendheid kan de vredesboodschap van NSWAS beter uitgedragen en support gevonden worden.
3. - Maatschappelijk en politiek draagvlak in NL creëren
4. - Donateurs en fondsen werven Voor het vredeswerk in de verschillende instellingen van het dorp is middelen hard nodig.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

donateurs

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 14.163

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 39.270

Overige reserves
100%