Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


NOC*NSF

NOC*NSF bevordert en stimuleert topsport en sportparticipatie in Nederland. Want, we winnen veel met sport.

Dit willen we oplossen

Het nog meer winnen met sport. NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Sport levert Nederland namelijk veel op. Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden.

Dit is waar we trots op zijn

meer medailles in meer sporten behaald én sportparticipatie/ sportdeelname in Nederland behoort tot één van de hoogste van de wereld.

Medewerkers
303 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2007

Dit willen we bereiken

De ambitie is tweeledig: met de Nederlandse sport meer sportplezier en meer mensen in beweging met meer impact met TeamNL (topsport) meer medailles in meer sporten met meer impact.

Dit gaven we uit in 2021

€ 148.219.000

Maatschappelijk doel
85%
Werving
10%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Optimale sportomstandigheden te creëren voor iedereen.
2. De beste Nederlandse sporters te laten excelleren (middels topsportprogramma's).
3. Zoveel mogelijk Nederlanders te laten profiteren van de kracht van sport (middels promotie van sport).
4. De kwaliteit en kracht van de sportsector door te ontwikkelen (vanuit de branche organisatie).

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 126.536.000

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: contributies leden, subsidies, en sponsoring.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 148.275.000

Subsidies
40%
Loterijen
33%
Bedrijven
13%
Verkopen en overig
13%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 75.447.000

Bestemmingsreserves
51%
Herwaarderingsreserve
26%
Continuïteitsreserve
11%
Overige reserves
11%
Bestemmingsfondsen
0%