print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

NOC*NSF

NOC*NSF bevordert en stimuleert topsport en sportparticipatie in Nederland. Want, we winnen veel met sport.
Info Sinds 1 november 2007

Dit willen we oplossen

het nog meer winnen met sport. NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Sport levert Nederland namelijk veel op. Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden.

Dit is waar we trots op zijn

meer medailles in meer sporten behaald én sportparticipatie/ sportdeelname in Nederland behoort tot één van de hoogste van de wereld

Dit willen we bereiken
de ambitie is tweeledig: met de Nederlandse sport meer sportplezier en meer mensen in beweging met meer impact met TeamNL (topsport) meer medailles in meer sporten met meer impact
Dit gaven we uit in 2020 € 122.456.000
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Werving 10%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Optimale sportomstandigheden te creëren voor iedereen
2. De beste Nederlandse sporters te laten excelleren (middels topsportprogramma's)
3. Zoveel mogelijk Nederlanders te laten profiteren van de kracht van sport (middels promotie van sport)
4. De kwaliteit en kracht van de sportsector door te ontwikkelen (vanuit de branche organisatie)
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 104.132.000
 • Recreatie, sport en wensvervulling 100%
Zo komen wij aan ons geld
De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: contributies leden, subsidies, en sponsoring
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 123.026.000
 • Subsidies 45%
 • Loterijen 37%
 • Bedrijven 10%
 • Verkopen en overig 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 75.866.000
 • Bestemmingsreserves 52%
 • Herwaarderingsreserve 26%
 • Continuïteitsreserve 11%
 • Overige reserves 11%
 • Bestemmingsfondsen 0%
Medewerkers Info 312 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl