Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


NOC*NSF

NOC*NSF bevordert en stimuleert topsport en sportparticipatie in Nederland. Want, we winnen veel met sport.

Dit willen we oplossen

het nog meer winnen met sport. NOC*NSF plaatst de sport in een maatschappelijke context. Sport levert Nederland namelijk veel op. Sport heeft een positieve invloed op economie, innovatie, gezondheid, sociale cohesie, nationale trots, opvoeding en normen en waarden.

Dit is waar we trots op zijn

meer medailles in meer sporten behaald én sportparticipatie/ sportdeelname in Nederland behoort tot één van de hoogste van de wereld

Medewerkers
312 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2007

Dit willen we bereiken

de ambitie is tweeledig: met de Nederlandse sport meer sportplezier en meer mensen in beweging met meer impact met TeamNL (topsport) meer medailles in meer sporten met meer impact

Dit gaven we uit in 2020

€ 122.456.000

Maatschappelijk doel
85%
Werving
10%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Optimale sportomstandigheden te creëren voor iedereen
2. De beste Nederlandse sporters te laten excelleren (middels topsportprogramma's)
3. Zoveel mogelijk Nederlanders te laten profiteren van de kracht van sport (middels promotie van sport)
4. De kwaliteit en kracht van de sportsector door te ontwikkelen (vanuit de branche organisatie)

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 104.132.000

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: contributies leden, subsidies, en sponsoring

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 123.026.000

Subsidies
45%
Loterijen
37%
Bedrijven
10%
Verkopen en overig
8%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 75.866.000

Bestemmingsreserves
52%
Herwaarderingsreserve
26%
Continuïteitsreserve
11%
Overige reserves
11%
Bestemmingsfondsen
0%