print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)

Een kind met een handicap speelt vaak alleen. Elke dag die een kind eenzaam doorbrengt is er één te veel. Geen kind zonder vriendjes!
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Je bent maar één keer jong. Elke dag die een kind eenzaam doorbrengt is er één te veel. Samen met jou zorgen we dat alle kinderen met een beperking (ca. 100.0000) opgroeien in contact met leeftijdgenootjes - met en zonder handicap. Dat ze samen spelen, leren en sporten.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2015 konden we al meer dan 40 Samen naar Schoolklassen openen. In zo'n klas krijgen kinderen met een (ernstige) handicap les binnen de muren van een gewone basisschool. Daardoor krijgen de kinderen met een handicap vriendjes en hoeven niet meer alleen te spelen en te leren.

Dit willen we bereiken
Samen met onze gevers, vrijwilligers en partners zorgen we ervoor dat kinderen met een handicap kunnen meedoen in de speeltuin, op de sportclub, in de muziekgroep en op school. Zodat kinderen met en zonder handicap samen de basis kunnen leggen voor hun verdere leven.
Dit gaven we uit in 2020 € 6.672.000
 • Maatschappelijk doel 65%
 • Werving 28%
 • Beheer en administratie 7%
Zo bereiken we ons doel
1. Samen spelen: met onze partners zorgen we voor toegankelijke speelplekken, hulpmiddelen en trainingen.
2. Samen leren: we richten "Samen naar School" klassen op waardoor kinderen met (ernstige) handicaps ook naar een school in hun buurt kunnen.
3. Samen sporten: we introduceren aangepaste sporten (zoals Framevoetbal) zodat kinderen met een handicap met andere kinderen kunnen sporten.
4. Beeldvorming/voorlichting: we zorgen voor een positief beeld over kinderen met een handicap.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 4.343.000
 • Voorlichting en bewustwording 37%
 • Recreatie, sport en wensvervulling 32%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 19%
 • Overig 12%
Zo komen wij aan ons geld
Onze steun aan kinderen met een handicap is alleen mogelijk dankzij de steun van trouwe donateurs, onvermoeibare collectevrijwilligers, enthousiaste actievoerders en bijzondere vrienden zoals vermogensfondsen, bedrijven en de VriendenLoterij.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 5.419.000
 • Particulieren 73%
 • Organisaties zonder winststreven 16%
 • Loterijen 8%
 • Subsidies 3%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 5.887.000
 • Continuïteitsreserve 46%
 • Bestemmingsreserves 42%
 • Bestemmingsfondsen 12%
Medewerkers Info 22 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl