Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)

Een kind met een handicap speelt vaak alleen. Elke dag die een kind eenzaam doorbrengt is er één te veel. Geen kind zonder vriendjes!

Dit willen we oplossen

Je bent maar één keer jong. Elke dag die een kind eenzaam doorbrengt is er één te veel. Met jouw hulp zorgen we dat kinderen met een beperking (ca. 100.0000 ) opgroeien in contact met dus samen met leeftijdgenootjes. Zodat ze nooit meer alleen hoeven te spelen.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2015 konden we al meer dan 44 Samen naar Schoolklassen openen. In zo'n klas krijgen kinderen met een (ernstige) handicap les binnen de muren van een gewone basisschool. Daardoor krijgen de kinderen met een handicap vriendjes en hoeven niet meer alleen te spelen en te leren.

Medewerkers
22 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

Samen met onze gevers, vrijwilligers en partners zorgen we ervoor dat kinderen met een handicap kunnen meedoen in de speeltuin, op de sportclub, in de muziekgroep en op school. Zodat kinderen met en zonder handicap samen de basis kunnen leggen voor hun verdere leven.

Dit gaven we uit in 2020

€ 6.672.000

Maatschappelijk doel
65%
Werving
28%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Samen spelen: met onze partners zorgen we voor toegankelijke speelplekken, hulpmiddelen en trainingen.
2. Samen leren: we richten "Samen naar School" klassen op waardoor kinderen met (ernstige) handicaps ook naar een school in hun buurt kunnen.
3. Samen sporten: we introduceren aangepaste sporten (zoals Framevoetbal) zodat kinderen met een handicap met andere kinderen kunnen sporten.
4. Beeldvorming/voorlichting: we zorgen voor een positief beeld over kinderen met een handicap.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.343.000

Voorlichting en bewustwording
37%
Recreatie, sport en wensvervulling
32%
(Directe) dienst- en hulpverlening
19%
Overig
12%

Zo komen wij aan ons geld

Onze steun aan kinderen met een handicap is alleen mogelijk dankzij de steun van trouwe donateurs, onvermoeibare collectevrijwilligers, enthousiaste actievoerders en bijzondere vrienden zoals vermogensfondsen, bedrijven en de VriendenLoterij.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 5.419.000

Particulieren
73%
Organisaties zonder winststreven
16%
Loterijen
8%
Subsidies
3%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 5.887.000

Continuïteitsreserve
46%
Bestemmingsreserves
42%
Bestemmingsfondsen
12%