print PDF
CBF Erkenningspaspoort

NSGK

Kinderen met en zonder handicap moeten samen kunnen opgroeien. Geen enkel kind meer aan de zijlijn!
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Veel kinderen met een handicap kunnen niet meedoen in de speeltuin. Ze kunnen ook niet terecht bij sportclubs, gaan naar aparte scholen of zitten zelfs thuis. Waar hun leeftijdgenootjes spelen, vrienden maken en zich ontwikkelen, staan kinderen met een handicap aan de zijlijn.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2015 zijn er al meer dan 31 Samen naar Schoolklassen opgericht. In zo'n klas krijgen kinderen met een ernstige handicap les binnen de muren van een gewone basisschool. Daardoor krijgen de kinderen met een handicap vriendjes en hoeven niet meer alleen te spelen en te leren.

Dit willen we bereiken
Samen met onze donateurs, vrijwilligers en partners zorgen we ervoor dat kinderen met een handicap kunnen meedoen in de speeltuin, op de sportclub, in de muziekgroep en op school. Zodat kinderen met en zonder handicap samen de basis kunnen leggen voor hun verdere leven.
Dit gaven we uit in 2017 € 6.165.000
 • Maatschappelijk doel 78%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Samen spelen: met onze partners maken we speelplekken in Nederland toegankelijk zodat iedereen er kan spelen.
 2. Samen leren & werken: projecten gericht op scholen en werkplekken waar kinderen en jongeren met een handicap vanzelfsprekend meedoen
 3. Vrije tijd: projecten en programma's waardoor kinderen en jongeren met handicap mee kunnen sporten (zoals RaceRunnen), dansen en zingen
 4. Beeldvorming/voorlichting: projecten en programma's voor een positief beeld over kinderen en jongeren met een handicap
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 4.788.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 30%
 • Voorlichting en bewustwording 18%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 51%
 • Overig 1%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 4.803.000
 • Particulieren 78%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 10%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 8.950.000
 • Continuïteitsreserve 34% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 63% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 3% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl